Kategória: Nezaradené

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

Europoslanci vo štvrtok 25.5.2023 schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Nová smernica o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie získala podporu 544 poslancov, pričom 18 zákonodarcov hlasovalo proti a 17 sa hlasovania zdržalo. Hlavným cieľom právneho predpisu je pomôcť spotrebiteľom rozhodovať […]

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

Talianske mesto Miláno nasadzuje 30 senzorov kvality ovzdušia na monitorovanie znečistenia a podporu mestského plánovania. Mesto Miláno, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT), mestská agentúra zodpovedná za miestne monitorovanie kvality ovzdušia, na projekte spolupracuje s Bloomberg Philanthropies. Ultrakompaktné senzorové mikrostanice inštalované v blízkosti škôl a iných prioritných lokalít budú integrované s existujúcou sieťou monitorovania kvality ovzdušia […]

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Mestá v Európe čelia čoraz naliehavejšej výzve prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy, čo môže zahŕňať častejšie a závažnejšie vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky a iné extrémne výkyvy počasia. Mestá sú obzvlášť zraniteľné voči týmto nebezpečenstvám vzhľadom na ich hustú populáciu, infraštruktúru a hospodárske činnosti. Či už sú to intenzívne vlny horúčav, ktoré vedú k zdravotným […]

Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Všetci chceme žiť v peknom a čistom meste. Aj z toho dôvodu mesto Lučenec investovalo do budovania uzamykateľných stanovíšť a polopodzemných kontajnerov. Tie majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem. Sú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, na základe ktorej sa vykonáva vývoz odpadu. Výhodou je aj pomalší rozklad odpadu a neprítomnosť zápachu, pretože pod zemou […]

Projekt environmentálneho života spustený v Kodani

Projekt environmentálneho života spustený v Kodani

V Kodani bol odhalený experimentálny projekt postavený na riešenie globálnej spotreby energie stavebného priemyslu. Projekt Living Places Copenhagen, ktorého cieľom je urýchliť zmeny v oblasti ekologické výstavby domov, pozostáva zo siedmich prototypov – piatich otvorených pavilónov a dvoch dokončených domov v plnom rozsahu, ktoré predstavujú ideálne ekologické a udržateľné domy.  Tento koncept vymyslela dánska výrobná spoločnosť […]

Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

Zhodnotenie sucha v roku 2021 V roku 2021 bol priemerný ročný úhrn zrážok na Slovensku 761 mm, čo predstavuje takmer 100 % normálu 1991 – 2020. Najvyšší ročný úhrn zrážok bol 1482,3 mm v obci Zuberec-Zverovka a najnižší 410,0 mm v obci Čata. V roku 2021 bol veľmi nízky mesačný úhrn zrážok v marci 1,4 […]

Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom?

Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom?

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych […]

Environmentálny fond poskytne dotáciu v oblasti obehového a odpadového hospodárstva

Environmentálny fond poskytne dotáciu v oblasti obehového a odpadového hospodárstva

Environmentálny fond (EF) v rámci Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Medzi oprávnených žiadateľov patria samosprávy miest obcí a krajov, združenia obcí, rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy. Žiadatelia sú rozdelení do dvoch skupín. V prvej sú obce, v ktorých […]

Žiar nad Hronom sa zapojí do používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Žiar nad Hronom sa zapojí do používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

S pribúdajúcim rastom cien energií sa mesto Žiar nad Hronom rozhodlo pre progresívny krok. Zapojilo sa do trendu používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a to získavaním elektrickej energie zo slnka za pomocí fotovoltaických článkov. Tie budú nainštalované na strategické budovy mesta. Cieľom projektu bude šetrenie energií. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak by prvé […]

Aký je postoj Slovákov ku kvalite ovzdušia?

Aký je postoj Slovákov ku kvalite ovzdušia?

S cieľom zistiť odpoveď na túto otázku financovala Európska komisia v roku 2022 prieskum zameraný na získanie názorov na zmeny kvality ovzdušia za posledných 10 rokov, štandardy kvality ovzdušia EÚ, úroveň informácií o problémoch s kvalitou ovzdušia, úlohu rôznych aktérov pri podpore dobrej kvality ovzdušia, osobné opatrenia na zníženie škodlivých emisií, najúčinnejšie spôsoby riešenia problémov s kvalitou ovzdušia a preferovanú úroveň […]