V Trnave podporujú zelené projekty. Novinkou je zvoz odpadu špeciálnym elektro bicyklom.

V snahe znížiť množstvo emisií uhlíka v centre mesta, na pešej zóne a v parkoch, ako aj v súvislosti s lepšou prístupnosťou a manipuláciou, spúšťa FCC Trnava v spolupráci s mestom od 1. júna 2023 novú jedinečnú e-bike službu zberu odpadu. Zvoz na špeciálne upravenom nákladnom elektrickom bicykli, ktorý nahradí zberové vozidlo, bude zabezpečovaný v centrálnej pešej zóne a revitalizovanom Ružovom parku.

Pilotný projekt iniciovala spoločnosť FCC Trnava s cieľom podpory zelených projektov miest. Zámerom inovatívnej e-bike služby je zefektívnenie zberu odpadu a zlepšenie kvality ovzdušia v centrálnej pešej zóne a v parkoch. Zvoz bude zabezpečovať cyklista, ktorý na elektrickom nákladnom bicykli zbiera odpad z malých smetných nádob vo vybraných oblastiach mesta.

Takáto forma zberu odpadu umožňuje zredukovať pohyb vozidiel v pešej zóne, flexibilnejšie reagovať na potreby zvozu z hľadiska času aj prístupu k odpadu. Zároveň dochádza k zníženiu emisií v peších zónach. Projekt e-bike nijako nenarúša infraštruktúru a prináša výhody občanom aj návštevníkom. Zozbieraný odpad bude odvezený do polopodzemných kontajnerov.

 „Sme veľmi radi, že sme našli „zelené“ riešenie, ktoré je vyhovujúce pre pešiu zónu Trnavy aj pre občanov a návštevníkov týchto častí mesta. Ide o jedinečný pilotný projekt, ktorý by mohol byť neskôr uvedený do praxe aj v iných mestských častiach, prípadne v iných mestách, ako súčasť plánov zelenej obnovy miest,“ uvádza Zuzana Krenyitzká, manažér komunikácie a CSR spoločnosti FCC.

Zdroj: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/v-trnave-podporujeme-zelene-projekty-novinkou-je-zvoz-odpadu-specialnym-elektro-bicyklom

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023