Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

Talianske mesto Miláno nasadzuje 30 senzorov kvality ovzdušia na monitorovanie znečistenia a podporu mestského plánovania. Mesto Miláno, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT), mestská agentúra zodpovedná za miestne monitorovanie kvality ovzdušia, na projekte spolupracuje s Bloomberg Philanthropies.

Ultrakompaktné senzorové mikrostanice inštalované v blízkosti škôl a iných prioritných lokalít budú integrované s existujúcou sieťou monitorovania kvality ovzdušia Lombardskej regionálnej agentúry na ochranu životného prostredia (ARPA).

Akčný plán kvality ovzdušia a klímy

Nové senzory pomôžu vyhodnotiť účinnosť politík a opatrení na ochranu oblastí pred znečistením ovzdušia a podporia Miláno pri plnení jeho plánu kvality ovzdušia a klímy.

Dnes sa Miláno môže spoľahnúť na špičkovú technológiu a spoľahlivú sieť 10 staníc na kvalitu ovzdušia,“ povedala milánska radkyňa pre zelené životné prostredie Elena Grandi. „Darovanie týchto senzorov nám umožní lepšie porozumieť ovzdušiu v našom meste a podporí nás, aby sme prijímali rozhodnutia s väčším dopadom na milánske štvrte“.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/air-quality/milan-deploys-air-quality-sensors-to-support-urban-planning-8954

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023