Novinky

16. januára 2023
Veľká väčšina európskeho mestského obyvateľstva je vystavená nebezpečnej úrovni …
12. januára 2023
Podľa najnovšej správy „Trends and Projections“ (Trendy a vyhliadky), …
11. januára 2023
Znečistenie ovzdušia vedie k vážnym problémom tak pre ľudské …
8. januára 2023
Zelené mestá nepretržite chránia a zlepšujú životné prostredie, trvalo …
3. januára 2023
Po dvoch rokoch reštrikcií kvôli pandémii covidu-19 sa očakávalo, …
31. decembra 2022
Doteraz samosprávy považovali energetiku prevažne za bezpečný prístav, o …
30. decembra 2022
Mesto Tallinn podpísalo dohodu s robotickou kuriérskou spoločnosťou Cleveron …

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023