Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

Zhodnotenie sucha v roku 2021

V roku 2021 bol priemerný ročný úhrn zrážok na Slovensku 761 mm, čo predstavuje takmer 100 % normálu 1991 – 2020. Najvyšší ročný úhrn zrážok bol 1482,3 mm v obci Zuberec-Zverovka a najnižší 410,0 mm v obci Čata. V roku 2021 bol veľmi nízky mesačný úhrn zrážok v marci 1,4 mm v obci Santovka, v júni 0,1 mm v obci Pusté Úľany a 0,1 mm v októbri v obci Sečovce. Podľa monitoringu meteorologického sucha sa výrazné a lokálne až extrémne sucho vyskytlo na jar v marci a v apríli. V máji sme nepozorovali sucho na väčšine staníc, ale v júni a júli bolo extrémne sucho na väčšine územia. V auguste a septembri sa situácia zlepšila, ale extrémne sucho sa objavilo opäť v októbri v Piešťanoch a Senici. Výrazné sucho bolo na jeseň aj na východnom Slovensku. Podľa monitoringu pôdneho sucha, sa začínajúce až výrazné sucho vyskytlo najskôr v marci a v apríli, a to ojedinele na strednom a juhozápadnom Slovensku. V máji nastalo zlepšenie situácie, ale v júni a v júli sa sucho opäť rozšírilo. Extrémne sucho zasahovalo v júli až 3,5 % celkového územia a najviac ohrozené oblasti boli Orava, Kysuce a Horné Považie (Obr. 1). V auguste nastalo zlepšenie, ale sucho sa opäť začalo objavovať v októbri, predovšetkým na Dolnom Zemplíne, kde sme ojedinele pozorovali opäť extrémne suché podmienky. Relatívne nasýtenie bolo v lete pod hranicou 10 % na Podunajskej nížine, Záhorí, Považí, Ponitrí, Honte a na jeseň aj na Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy bol najvyšší v intervale –60 až –100 m, najmä v oblasti Oravy.

Podľa hlásení reportérov Národnej reportovacej siete Intersucho bola odhadovaná strata výnosov v poľnohospodárstve a ovocinárstve vyššia ako 40 % v troch okresoch: Námestovo, Prievidza a Partizánske. Najviac ohrozené plodiny boli lucerna, ďateľoviny, mak a zelenina. Lesníci pozorovali zlyhanie výsadby hlavných lesných drevín na Podunajskej nížine, Záhorí, Turci a Liptove (Obr. 2). Jednalo sa hlavne o dreviny: agát, topoľ, dub, javor a smrek. Extrémne nízka zásoba vody v lesných porastoch (obvyklé stanovištia) v roku 2021 bola v okresoch: Senica, Levice, Turčianske Teplice, Rožňava, Vranov nad Topľou, Michalovce a Sobrance.

Zhodnotenie sucha v roku 2022

 V roku 2022 boli veľmi nízke úhrny zrážok, do 3 mm v januári a februári na juhu stredného a východného Slovenska, najmä v oblasti Gemera a Abova. V máji bol mesačný úhrn zrážok len 1 – 2 mm na Dolnom Zemplíne. V auguste bol najnižší úhrn na krajnom východe len 5 mm. Najsuchšie mesiace z pohľadu percenta normálu boli máj a jún, ktoré skončili v súčte ako najsuchšie obdobie od začiatku meraní na väčšine staníc. Podľa monitoringu meteorologického sucha sa extrémne sucho vyskytlo už v januári a februári na juhozápadnom Slovensku, v marci to bolo už na takmer celom území. Od mája do augusta bolo extrémne sucho vo všetkých štyroch mesiacoch na staniciach Švedlár a Michalovce, pričom plošne bolo najviac rozšírené v júli 2022.

Podľa monitoringu pôdneho sucha bolo na konci zimy 2021/2022 a na jar výrazné sucho najmä v južnej polovici Slovenska. Situácia sa postupne od mája zhoršovala a následne aj počas celého leta, pričom najhorší stav bol v druhej polovici júla, kedy bolo extrémnym suchom zasiahnutých až 60 % územia Slovenska (Obr. 3). Sucho rôznej intenzity bolo na 98 % územia.

Na konci júla sa situácia krátkodobo zlepšila, najmä v povrchovej vrstve, ale v prvej polovici augusta, sa extrémne sucho rozšírilo opäť na takmer tretine územia Slovenska. V septembri nastalo postupné dopĺňanie pôdnej vlahy a extrémne sucho ostalo už len ojedinele na východnom Slovensku. Ku koncu septembra sa vlaha doplnila aj na východe Slovenska a takmer celé územie už bolo v tomto termíne nasýtenie dosahovalo najnižšie hodnoty pod 10 % v druhej polovici júla na viac ako polovici územia, pričom najviac bola zasiahnutá južná polovica Slovenska. Deficit pôdnej vlahy bol –60 až –100 mm v Podtatranskej oblasti, na Kysuciach, v Slovenskom rudohorí a vo Vihorlate.

Podľa hlásení reportérov Národnej reportovacej siete Intersucho bola odhadovaná strata výnosov v roku 2022 v poľnohospodárstve a ovocinárstve vyššia ako 40 % vo väčšine monitorovaných okresoch. Najviac ohrozené plodiny boli: kukurica, trávnaté porasty, lucerna, zemiaky, zelenina, z ovocia najviac jablone a hrušky.

Lesníci pozorovali zlyhanie výsadby hlavných lesných drevín a extrémne nízku zásobu pôdnej vlahy v lesných porastoch vo väčšine okresov na Slovensku (Obr. 4). Sucho sa prejavilo na predčasnom žltnutí listov buka lesného na južných svahoch na juhu stredného a západného Slovenska. Zlyhanie výsadby sa pozorovalo najmä v listnatých lesoch s porastom buka a duba a ojedinele aj v zmiešaných lesoch.

Zdroj: Maroš Turňa, SHMÚ, Bratislava – Meteorologický časopis, 25, 2022

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023