Marek

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

Žilina je jedným z pilotných miest, ktorých úlohou je poskytnúť dáta pre tvorbu potrebných nástrojov prípravy a plánovania klimatickej odolnosti, a to s presnejším priestorovým a časovým rozlíšením. Cieľom medzinárodného projektu CLIMAAX, ktorý je financovaný cez Horizont Európa, je vytvoriť harmonizovanú metodiku v oblasti adaptácie na zmenu klímy pre celú Európsku úniu v úzkej spolupráci s […]

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

Europoslanci vo štvrtok 25.5.2023 schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Nová smernica o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie získala podporu 544 poslancov, pričom 18 zákonodarcov hlasovalo proti a 17 sa hlasovania zdržalo. Hlavným cieľom právneho predpisu je pomôcť spotrebiteľom rozhodovať […]

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

Dňa 25.5.2023 dosiahol Európsky parlament a Rada politickú dohodu o návrhu iniciatívy ReFuelEU Aviation. Podľa nových pravidiel sa bude od dodávateľov palív požadovať, aby od roku 2025 v čoraz väčšej miere zmiešavali udržateľné letecké palivá s kerozínom, čím sa bude letecká doprava postupne dekarbonizovať. Očakáva sa, že toto opatrenie do roku 2050 zníži ročné letecké emisie […]

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

Príroda v Európe nie je v dobrom stave a na jej zlepšenie je potrebná obnova ekosystémov. TASR o tom informuje na základe správy Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) zo dňa 10.5.2023. Stav 81 percent chránených miest výskytu, 39 percent chránených vtákov a 63 percent ďalších chránených druhov je podľa správy EEA v zlom stave. Agentúra […]

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

Talianske mesto Miláno nasadzuje 30 senzorov kvality ovzdušia na monitorovanie znečistenia a podporu mestského plánovania. Mesto Miláno, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT), mestská agentúra zodpovedná za miestne monitorovanie kvality ovzdušia, na projekte spolupracuje s Bloomberg Philanthropies. Ultrakompaktné senzorové mikrostanice inštalované v blízkosti škôl a iných prioritných lokalít budú integrované s existujúcou sieťou monitorovania kvality ovzdušia […]

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Mestá v Európe čelia čoraz naliehavejšej výzve prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy, čo môže zahŕňať častejšie a závažnejšie vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky a iné extrémne výkyvy počasia. Mestá sú obzvlášť zraniteľné voči týmto nebezpečenstvám vzhľadom na ich hustú populáciu, infraštruktúru a hospodárske činnosti. Či už sú to intenzívne vlny horúčav, ktoré vedú k zdravotným […]

Kto netriedi, zaplatí v Považskej Bystrici viac

Kto netriedi, zaplatí v Považskej Bystrici viac

Bioodpad na skládkach je veľký problém jednotlivých miest, pomôcť má však nový systém. Mestá v regióne totiž zavádzajú množstevný zber odpadu. Týka sa zatiaľ obyvateľov v rodinných domoch. Oproti minulosti nastala zmena vo vypočítavaní poplatkov na základe objemu zmesového komunálneho odpadu, ktorý domácnosti vyprodukujú. Považská Bystrica a Púchov znížili frekvenciu vývozu odpadu spred rodinných domov […]

Nový televízny seriál o klimatických opatreniach a zelenej transformácii

Nový televízny seriál o klimatických opatreniach a zelenej transformácii

Zmena klímy predstavuje pre Európu a celý svet jednu z najväčších existenciálnych hrozieb. Možno ju riešiť mitigačnými opatreniami, ktoré pomáhajú znižovať a obmedzovať emisie skleníkových plynov, alebo adaptačnými opatreniami zameranými na znižovanie zraniteľnosti voči dopadom zmeny klímy. Mestá sú kľúčovými miestami na boj so zmenou klímy. Vízia EÚ do roku 2050 spočíva v dosiahnutí uhlíkovej […]

Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Všetci chceme žiť v peknom a čistom meste. Aj z toho dôvodu mesto Lučenec investovalo do budovania uzamykateľných stanovíšť a polopodzemných kontajnerov. Tie majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem. Sú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, na základe ktorej sa vykonáva vývoz odpadu. Výhodou je aj pomalší rozklad odpadu a neprítomnosť zápachu, pretože pod zemou […]

Úrovne znečistenia ovzdušia v celej Európe stále nie sú bezpečné, najmä pre deti

Úrovne znečistenia ovzdušia v celej Európe stále nie sú bezpečné, najmä pre deti

Podľa dnes uverejnených posúdení kvality ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je potrebné urobiť viac na ochranu zdravia detí a dospievajúcich pred negatívnymi vplyvmi znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia spôsobuje v Európe viac ako 1 200 predčasných úmrtí ročne u ľudí mladších ako 18 rokov a výrazne zvyšuje riziko ochorenia v neskoršom veku. Napriek zlepšeniam v posledných […]