Marek

Sucho sa týka každého z nás!

Sucho sa týka každého z nás!

Priemerný ročný úhrn zrážok na Slovensku predstavuje cca 750mm (od cca 500mm na južnom Slovensku, po cca 2000mm vo Vysokých Tatrách). Rozloženie množstva zrážok na Slovensku počas roka sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou v závislosti od geografickej polohy územia, nadmorskej výšky, náveternosti, resp. záveternosti územia k prevládajúcemu prúdeniu, ktoré prináša vlhké vzduchové hmoty a frontálne systémy. […]

3. Workshop Smart City Academy

3. Workshop Smart City Academy

Dovoľujeme si vás pozvať na tretí workshop organizovaný v rámci projektu Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia. Podujatie v online formáte sa uskutoční vo štvrtok 13.10.2022 o 14:00 hod. a je určené širšej verejnosti. Podujatie bude tematicky zamerané na zdroj znečistenia ovzdušia, ktorými sú vykurovacie zariadenia na tuhé palivo (drevo, uhlie a pod.) používané […]

Vzduška a Ovzdušík – animovaný film o ochrane ovzdušia

Vzduška a Ovzdušík – animovaný film o ochrane ovzdušia

S cieľom o čo najširšie informovanie verejnosti o dôležitosti témy a s cieľom zásahu aj detského diváka, vytvoril Smart Cities Klub a Smart City Academy krátky animovaný film určený detskému divákovi, ktorý prístupnou formou približuje problematiku ochrany ovzdušia a zároveň má potenciál hravou formou vzdelávať deti v tejto problematickej oblasti. Cieľom tohto detského videa je […]

Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

V roku 2020 sa mesto Prešov zapojilo do testovania online nástroja Klimasken, ktorý hodnotí pripravenosť v oblasti reakcie na zmenu klímy. V súčasnosti je už vývoj nástroja ukončený a samotný nástroj je prístupný samosprávam aj ďalším subjektom. Mesto Prešov je od roku 2019 súčasťou medzinárodného projektu LIFE DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy. V rámci projektu, ktorý sa […]

2. Workshop Smart City Academy

2. Workshop Smart City Academy

Milí priatelia, Dovoľujeme si vás pozvať na druhý tohtoročný workshop organizovaný v rámci projektu Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia. Podujatie v online formáte sa uskutoční vo štvrtok 29.9.2022 o 10:00 a je určené primárne členom Smart Cities Klubu, ale v prípade záujmu je otvorený aj pre zástupcov ostatných samospráv či odbornú verejnosť. V rámci podujatia budú odprezentované príklady […]

Emisie, ktoré vytvárajú súkromné lietadlá, rastú podľa odborníkov rýchlejšie ako znečistenie vznikajúce zo všeobecného letectva. ✈️🛫

Emisie, ktoré vytvárajú súkromné lietadlá, rastú podľa odborníkov rýchlejšie ako znečistenie vznikajúce zo všeobecného letectva. ✈️🛫

Komerčné letectvo síce produkuje omnoho viac emisií skleníkových plynov produkovaných zo spaľovania paliva, problémom však je, že cestovanie súkromnými ​​lietadlami je menej efektívne, keďže prepravuje menej pasažierov a všeobecne produkuje výrazne viac emisií na jedného cestujúceho, a to päť až 14-krát viac ako komerčné lietadlá a 50-krát viac ako vlaky. „Počas vzletu a pristátia lietadla sa spotrebuje […]

The Netherlands can be an inspiration for Slovakia, agreed participants of the Smart City Academy

The Netherlands can be an inspiration for Slovakia, agreed participants of the Smart City Academy

The Netherlands was visited by the first this year’s Smart City Academy with representatives of Slovak municipalities to get some experience and inspiration. Currently, the Netherlands can be proud to be one of the most densely populated countries not only in Europe but worldwide. Everything despite the fact that one third of the country actually […]

Holandsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou, zhodli sa účastníci Smart City Academy

Holandsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou, zhodli sa účastníci Smart City Academy

Do Holandska zavítala prvá tohtoročná Smart City Academy so zástupcami slovenských samospráv nabrať skúsenosti a inšpirácie. V súčasnosti sa Holandsko môže pýšiť tým, že je jednou z najhustejšie osídlených krajín nielen v Európe, ale aj vo svete. A to všetko aj napriek tomu, že pred pár storočiami tretina krajiny v podstate neexistovala. Aj preto musia […]

Európa vyháňa autá z miest. Špinavé ovzdušie skracuje život

Európa vyháňa autá z miest. Špinavé ovzdušie skracuje život

Európska únia intenzívne rokuje o zákaze predaja nových benzínových a naftových automobilov od roku 2035. Špinavý vzduch pripravil v Únii o život 500 tisíc ľudí, pričom doprava je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia. Ovzdušie v metropolách Európy začína byť neznesiteľné. Nejde len o vysoké teploty v betónových džungliach. Množstvo výfukov vysokoemisných áut, v ktorých […]

EYOF Banská Bystrica 2022 prihliada aj na súčasnú zmenu klímy

EYOF Banská Bystrica 2022 prihliada aj na súčasnú zmenu klímy

Multišportové podujatie svetových rozmerov, na ktorom sa zúčastní približne 6 000 akreditovaných osôb a tisíce návštevníkov, predstavuje do istej miery záťaž aj pre životné prostredie. Preto je jedným z pilierov Európskeho olympijského festivalu mládeže trvalá udržateľnosť, zelené riešenia a snaha o redukciu negatívneho vplyvu na naše okolie. V rámci súčasnej doby a klimatickej zmeny, ktorej […]