Marek

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

Veľká väčšina európskeho mestského obyvateľstva je vystavená nebezpečnej úrovni znečistenia ovzdušia. Najnovšia správa EEA „Stav kvality ovzdušia v Európe 2022 – Európska environmentálna agentúra“ uvádza odhady koncentrácií všetkých hlavných znečisťujúcich látok v európskych mestách. Podľa správy napriek zníženiu emisií v roku 2020 koncentrácie tuhých častíc (vrátane PM2,5 a PM10), ozónu (O3) a oxidu dusičitého (NO2) […]

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

Podľa najnovšej správy „Trends and Projections“ (Trendy a vyhliadky), ktorú dne 5.1.2023 uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), sa emisie skleníkových plynov a spotreba energie v roku 2021 zvýšili. Väčšina členských štátov EÚ úspešne dosiahla ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 a v súčasnosti sa obracia pozornosť na klimatickú neutralitu a zároveň […]

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

Znečistenie ovzdušia vedie k vážnym problémom tak pre ľudské zdravie, ako aj pre životné prostredie. Zvýšená energetická a priemyselná výroba, spaľovanie fosílnych palív a biomasy, rovnako ako dramatický nárast cestnej dopravy prispievajú k znečisteniu ovzdušia, čo je hlavná environmentálna príčina predčasných úmrtí v Európe. Čisté ovzdušie je zásadné po naše zdravie a zdravie životného prostredia. […]

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

Zelené mestá nepretržite chránia a zlepšujú životné prostredie, trvalo udržateľne využívajú prírodné zdroje a systematicky znižujú negatívne dopady ľudskej činnosti na klímu, mestské prostredie a zdravie. V polovici storočia bude až 70 % svetovej populácie žiť v mestských oblastiach. Urbanizácia a zmena klímy si vyžadujú hľadať nové riešenia na udržanie a hlavne zlepšenie kvality života […]

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

Rada EÚ, Európska komisia a Európsky parlament sa v nedeľu 25. 12. skoro ráno predbežne dohodli na revízii systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Dohoda sa týka sprísnenia trhu s emisnými kvótami a zaistenia viacerých finančných prostriedkov pre najzraniteľnejšie domácnosti (cca 50 miliárd Euro). Dojednané je tiež vyrovnanie konkurenčného prostredia medzi európskymi výrobcami a dovozom […]

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

Po dvoch rokoch reštrikcií kvôli pandémii covidu-19 sa očakávalo, že tohtoročné silvestrovské oslavy budú bujaré. Obyvatelia ani turisti v Prahe, Brne, Žďáru nad Sázavou, Českých Budějoviciach, Jihlave, Zlíne, si však odpaľovanie petárd a rachejtlí príliš užiť nemali. Mesta už pred dvoma rokmi zakázali pyrotechniku na svojom území používať. Podľa magistrátu hlavného mesta Prahy, totiž táto „zábava“ […]

Ako sa majú mestá a obce pripraviť na trasformáciu energetiky a čeliť energetickej kríze?

Ako sa majú mestá a obce pripraviť na trasformáciu energetiky a čeliť energetickej kríze?

Doteraz samosprávy považovali energetiku prevažne za bezpečný prístav, o ktorý sa netreba aktívne starať. Aktívne boli iba v oblasti nákupu energie, už menej ich riešilo energetické úspory a len veľmi zriedka dochádzalo k správnej implementácii energetického manažmentu. Výrobu energie, nieto ešte vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby na vlastnom území, riešilo absolútne minimum obcí, a ešte […]

Robotickí kuriéri budú jazdiť v starom meste Tallinnu

Robotickí kuriéri budú jazdiť v starom meste Tallinnu

Mesto Tallinn podpísalo dohodu s robotickou kuriérskou spoločnosťou Cleveron Mobility o poskytovaní služieb bezpilotného doručovania balíkov v Starom Meste estónskeho hlavného mesta Tallin. Rozvoj uhlíkovo neutrálnej mobility v mestských priestoroch je jedným z cieľov estónskeho hlavného mesta ako Európskeho zeleného hlavného mesta 2023. Autonómne vozidlá Spoločnosť Cleveron Mobility vyvíja multifunkčné bezpilotné vozidlá s názvom Clevon […]

Barcelona snižuje znečištenie ovzdušia o viac ako 30%

Barcelona snižuje znečištenie ovzdušia o viac ako 30%

Barcelona od roku 2015 znížila znečistenie ovzdušia v meste o 31 percent. Mesto pripisuje zlepšenie rozšíreniu možností udržateľnej mobility a zníženiu počtu vozidiel, ktoré produkujú viac emisií. Zlepšenia v španielskom meste sú výsledkom súboru koordinovaných akcií so spoločnými cieľmi, ktoré vedú k zmene mestského modelu. Sieť kvality ovzdušia Opatrenia zavedené na riešenie znečistenia zahŕňajú rast […]

Nový zákon o ochrane ovzdušia získal podporu Národnej rady SR

Nový zákon o ochrane ovzdušia získal podporu Národnej rady SR

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a teda zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia. Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý 20.12.2022 spolu s 83 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR. Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za […]