EU zavádza uhlíkové clo, bezplatné emisné povolenky končia

Európske inštitúcie dosiahli dohodu o reforme trhu s emisnými povolenkami. Ich bezplatné rozdávanie firmám má skončiť, EÚ od jesene zavedie tzv. uhlíkové clo.

Európske inštitúcie dohodli reformu systému obchodovania s emisiami (ETS), definitívne ju odklepli aj členské štáty. Systém obchodovania s emisiami sa rozširuje na nové sektory, vzniká špeciálny fond na financovanie sociálnych nákladov zelenej transformácie a od jesene začne platiť takzvané uhlíkové clo.

Prečo je to dôležité

Obchodovanie s emisnými limitmi je jedným z hlavných nástrojov Únie na dekarbonizáciu priemyslu a energetiky. Tým, že firmy musia platiť za právo vypúšťať emisie, systém ich núti investovať do čistejších technológií. Samozrejme, len ak sú ceny emisných povoleniek dostatočne vysoké.

Ak chce Únia do konca tohto desaťročia znížiť emisie o 55 percent a do roku 2050 sa stať uhlíkovo neutrálnou, musí naplno využiť všetky dostupné nástroje. Problémom ETS sú jeho diery:

  • Časť povoleniek dostávajú firmy od vlád zadarmo, to znižuje tlak na prechod k čistejším technológiám. V niektorých rokoch môže byť bezplatných povoleniek viac, než firma skutočne spotrebuje – dostane tak fakticky dotáciu, na predaji povoleniek zarába.
  • Systém pokrýva len niektoré sektory (energetika, ťažký priemysel), ktoré sú dnes zodpovedné za asi 40 percent celkových emisií v EÚ. Nespadajú pod neho dvaja veľkí producenti skleníkových plynov: doprava a rezidenčný sektor. Na ich dekarbonizáciu používa EÚ a vlády iné nástroje, no nezdajú sa byť účinné. Sektor osobnej dopravy je jedným z mála, v ktorom emisie rastú (v absolútnych číslach i pomere z celkového množstva).
  • Emisné povolenky znamenajú zvýšené náklady. Výroba sa tak môže presunúť do krajín s laxnejšou environmentálnou legislatívou. Čo je horšie, celkové množstvo emisií sa tým môže ešte zvýšiť: sú produkované na novom mieste, plus pri dovoze tovarov do EÚ.

Čo sa má zmeniť

Reforma má (čiastočne) riešiť všetky tri problémy:

  • Do systému obchodovania s emisiami bude začlenená aj námorná a letecká doprava. Pre osobnú dopravu a bývanie sa vytvára samostatný trh s emisiami.
  • Bezplatné povolenky postupne končia. Ťažký priemysel o nich príde v roku 2034, aerolinky od roku 2026.
  • Od jesene začne EÚ zavádzať tzv. uhlíkové clo: poplatok, ktorý budú musieť platiť dovozcovia ocele, hliníka, cementu, hnojív a elektriny. Jeho výška bude naviazaná na cenu emisných povoleniek, uplatňovať sa bude na dovoz z krajín, ktoré nemajú adekvátny spôsob započítavania emisií do ceny výrobku.

Okrem toho vytvorí Únia sériu fondov, ktoré majú uľahčiť dekarbonizáciu. V roku 2027 začne fungovať 87-miliardový sociálny klimatický fond na pomoc domácnostiam s vyššími nákladmi, ktoré môže priniesť vytvorenie emisného trhu pre osobnú dopravu a bývanie.

Priemysel bude môcť čerpať z inovačného fondu na podporu jedinečných investícií do zelených technológií a modernizačného fondu určeného pre krajiny s nižšími príjmami.

Čo to prinesie

Nové pravidlá by mali priniesť hlbšie emisné škrty v sektoroch pokrytých ETS – zo súčasného cieľa 43-percentného zníženia medzi rokmi 2005 – 2030 na 62-percentné. Pravdepodobne to prinesie zdraženie emisií. Cena tony ekvivalentu CO2 by sa mohla dostať na 100 eur (v súčasnosti je to 80 – 85 eur).

Nebude sa to však týkať paralelného trhu s emisiami pre osobnú dopravu a bývanie. Tam bude cena limitovaná na 45 eur za tonu. Ak by boli ceny energií v roku 2027 vysoké, spustenie emisných povoleniek bude odložené o rok.

Výrazným fluktuáciám cien na ETS má zabrániť trhová rezerva. Bude v nej 24 percent povoleniek, ktoré budú uvoľnené, ak by ceny vystrelili príliš nahor.

Uhlíkové clo bude postupne zavádzané od roku 2026. Očakáva sa, že do európskeho rozpočtu prinesie 14 miliárd eur ročne.

Zdroj: https://euractiv.sk/section/klima/news/eu-zavadza-uhlikove-clo-bezplatne-emisne-povolenky-koncia/

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023