Projekt environmentálneho života spustený v Kodani

V Kodani bol odhalený experimentálny projekt postavený na riešenie globálnej spotreby energie stavebného priemyslu.

Letecký pohľad na Living Places Copenhagen, ktorého cieľom je ukázať, ako môže prehodnotenie budov pomôcť vyriešiť niektoré z globálnych klimatických a zdravotných problémov

Projekt Living Places Copenhagen, ktorého cieľom je urýchliť zmeny v oblasti ekologické výstavby domov, pozostáva zo siedmich prototypov – piatich otvorených pavilónov a dvoch dokončených domov v plnom rozsahu, ktoré predstavujú ideálne ekologické a udržateľné domy. 

Tento koncept vymyslela dánska výrobná spoločnosť Velux, ktorá sa špecializuje na strešné okná, svetlíky a slnečné tunely. Pracovala v partnerstve s architektonickou firmou Effekt, inžinierskou poradenskou spoločnosťou Artelia a sociálnym podnikateľom v stavebníctve Enemaerke & Petersen.

Stavebný priemysel predstavuje 34 percent celosvetovej spotreby energie a 37 percent celosvetových emisií CO2 a v najnovšej správe klimatického panelu OSN sa zdôrazňuje, že nízkouhlíkové riešenia sa musia škálovať a implementovať – a to aj v stavebníctve.

S prelomovým projektom skupina Velux a jej partneri demonštrujú , ako stavať domy so stopou CO2 3,8 kg/CO2/m2/rok, o ktorej tvrdí, že je trikrát nižšia ako súčasná dánska legislatíva 12 kg  CO2/m2/rok. rok – a na cenu, ktorá zodpovedá trhovej cene za rodinný dom alebo radové domy. Okrem toho, podľa Velux, Living Places Copenhagen je navrhnutý so silným zameraním na vytvorenie zdravej vnútornej klímy pomocou denného svetla a čerstvého vzduchu a poskytuje najlepšiu vnútornú klímu vo svojej triede.

„Ako súčasť priemyslu, ktorý predstavuje veľkú časť globálnych emisií CO2, chceme prevziať zodpovednosť za hľadanie spôsobov, ako stavať udržateľnejšie. S týmto projektom ukazujeme, ako sa to dá urobiť už dnes,“ povedala Tina Mayn, výkonná viceprezidentka pre  produkty, Velux Group.

Koncept Living Places je založený na piatich kľúčových princípoch: domy by mali byť zdravé, cenovo dostupné, jednoduché, zdieľané v priebehu času a škálovateľné.
Každý materiál, dizajn a stavebná technika boli starostlivo zvážené a zmapované z hľadiska emisií, ktoré projektujú v porovnaní s typickou dánskou domácnosťou.

Víziou je byť lídrom v stavebnom priemysle a ukázať, ako môže prehodnotenie budov pomôcť vyriešiť niektoré z globálnych klimatických a zdravotných problémov. Päť otvorených pavilónov a dva dokončené plnohodnotné domy sa otvoria pre verejnosť na Deň Zeme 22. apríla. 

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/residential-buildings/environmental-living-project-launched-in-copenhagen-8860

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023