Smart City Academy
zlepšenie kvality ovzdušia
Smart City Academy
zlepšenie kvality ovzdušia
Smart City Academy
zlepšenie kvality ovzdušia
Smart City Academy
zlepšenie kvality ovzdušia
Smart City Academy
zlepšenie kvality ovzdušia

Smart Cities Klub - Virtuálny kontaktný bod

Na zdravé životné prostredie sa pri diskusii o inteligentných mestách často zabúda. Mnohé samosprávy ho nevnímajú ako svoju úlohu, pre technologické spoločnosti je zasa nezriedka ťažko uchopiteľnou témou. Ak je však cieľom smart miest zlepšenie úrovne života svojich obyvateľov, kvalitné a zdravé prostredie musí byť ich neoddeliteľnou súčasťou.

23. júna 2022
Zelené fasády zabraňujú vzniku mestských tepelných ostrovov, zlepšujú mestskú …
21. júna 2022
Vo Viedni je prenos poznatkov a komunikácia o existujúcich …
14. júna 2022
Hlavným zmyslom budovania inteligentných miest je zlepšenie kvality života …

Smart Cities klub

Palisády 1, 811 01 Bratislava

E-mail

info@smarcityacademy.sk

LinkedIn

Smart Cities Klub

Facebook

Smart Cities Klub

Youtube

Smart Cities Klub