Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

Aktuálnym trendom v boji proti klimatickým zmenám je zakladanie lúčnych spoločenstiev priamo v mestskom prostredí. Brezno ide s dobou a vďaka Nórskym grantom rozšíri kvitnúce lúky do celkovo 14 lokalít.

Zeleň v meste vyžaduje údržbu, nie však uniformnú, ale citlivo navrhnutú a realizovanú. Plochy so zníženou frekvenciou kosenia nie sú znakom zanedbanej údržby, ako by sa niekomu mohlo zdať. Naopak, sú symbolom prepojenosti s prirodzeným prostredím a ohľaduplnosti k včelám a iným opeľovačom, ktoré v nich nachádzajú potravu. V podobnom duchu postupuje aj breznianska samospráva, ktorá už pred tromi rokmi dala šancu projektu kvitnúcej lúky na Ulici ČSA, ktorá neplnila len dekoratívnu, ale aj vodozádržnú a ochladzovaciu funkciu.

Táto ekologická forma údržby mestskej zelene sa stretla s pozitívnou odozvou a Brezno sa v nej rozhodlo pokračovať aj v iných častiach mesta. Momentálne na viacerých miestach prebiehajú prípravné práce, ktorých cieľom je revitalizácia zelene centrálnych mestských zón. V dôsledku aplikácie prípravkov na ničenie buriny dôjde k odstráneniu existujúcej zelene, ktorá bude nahradená novou výsadbou lúčnych spoločenstiev.

Ide o súčasť projektu s názvom Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, ktoré majú viesť k zvýšenej odolnosti voči klimatickej zmene a rovnako aj schopnosti reagovať na jej negatívne vplyvy. Samospráva na tento projekt získala prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu. Nové lúčne spoločenstvá vzniknú v celkovo 14 lokalitách na ploche takmer 10 tisíc metrov štvorcových.

Zdroj: https://www.brezno.sk/mesto-upravuje-vybrane-plochy-aby-na-nich-mohli-kvitnut-luky/?f=

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023