Marek

Smart monitoring kvality ovzdušia je základom zlepšovania stavu, Lučencu pomáha aj nízkoemisná mobilita

Smart monitoring kvality ovzdušia je základom zlepšovania stavu, Lučencu pomáha aj nízkoemisná mobilita

Zlepšovanie kvality ovzdušia v treťom najväčšom meste Banskobystrického kraja je imperatívom a prioritou. Mesto Lučenec aj vzhľadom na výsledky štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), analytického útvaru Ministerstva životného prostredia SR, kladie dôraz na realizovanie projektov so zelenými aspektmi. Pomoc predstavujú domáce i zahraničné skúsenosti a overene fungujúce inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú prevádzkovú, ekonomickú aj zdravotnú úroveň života […]

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

Rekordnému tempu rozvoja obnoviteľných zdrojov pomohla ich cenová stabilita v čase vysokých cien fosílnych palív, ale aj nárast elektromobility. Brzdou sú vyššie ceny kritických surovín a nízke investície do elektrických sústav, tvrdí Medzinárodná energetická agentúra. Zotavenie sa z prepadu spôsobeného pandémiou Covid-19 a reakcia na globálnu energetickú krízu výrazne podporili investície do čistej energie, tvrdí […]

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

Mesačný lístok na verejnú dopravu za 49 eur mal ľudí motivovať, aby presadli z áut do autobusov a vlakov, čo malo Nemecku pomôcť znížiť emisie z dopravy. Tých produkuje až 15-krát viac, než si stanovilo, za čo mu hrozia miliardové pokuty.   Nemeckému dopravnému sektoru sa nedarí splniť svoje emisné ciele. Vláda preto v júni predstavila súbor […]

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

Tvrdia to autori štúdie Inštitútu environmentálnej politiky. Pre drahšie modely elektrických áut odporúčajú analytici nižšiu dotáciu. Doterajšia podpora prechodu na bezemisné vozidlá na Slovensku nepostačuje. Jedným z najviac využívaných opatrení sú priame dotácie na nákup elektromobilov. Vlani dotovalo nákup elektromobilov 21 krajín Európskej únie. Vyplýva to z analýzy „Čisto a zbesilo“ Inštitútu environmentálnej politiky (IEP). „Nákupná cena elektromobilov […]

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

Otepľujúca sa planéta je nepriateľskejšia planéta a verejné inštitúcie, vlády aj banky majú povinnosť to brať do úvahy pri prijímaní politických a investičných rozhodnutí. Klimatická zmena predstavuje hrozbu pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť, píše KRIS PEETERS. Kris Peeters je viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB), v ktorej je zodpovedný za bezpečnosť a obranu. V posledných rokoch […]

Trnavčania vytriedili tento rok viac odpadu

Trnavčania vytriedili tento rok viac odpadu

V roku 2022 uskutočnila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK zberovú infraštruktúru a zrealizovala financovanie triedeného zberu odpadov pre mesto. Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 3 565 349 kg dosiahla Trnava celkovú úsporu emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v hodnote 63 527 000 kg CO2. V porovnaní s rokom 2021, kedy množstvo vytriedeného […]

Klimatická zmena je témou aj na úrovni samospráv

Klimatická zmena je témou aj na úrovni samospráv

Klimatická zmena, klimatická či ekologická kríza sú pojmy, ktoré v spoločnosti rezonujú čoraz častejšie. Pozorujeme, že moderné krajiny menia svoje priority a v rámci svojich politík začínajú čoraz viac riešiť ekologické otázky. Klimatická zmena je vnímaná, diskutovaná a riešená už aj na úrovni samospráv. Mestá sa musia zapájať a reagovať na aktuálne klimatické výzvy, a to robí aj Žilina. Mesto Žilina […]

Zelené mesta v EÚ musia reagovať na výzvy spojené s klimatickými zmenami

Zelené mesta v EÚ musia reagovať na výzvy spojené s klimatickými zmenami

Európske mestá by sa mali rozvíjať všestranne, integrovane udržateľne naprieč svojimi sektormi a riešiť prioritné výzvy, akými sú najmä klimatická zmena, starnutie populácie, úbytok biodiverzity, sociálne nerovnosti a rozvoj miestnej ekonomiky. Pri správne nastavených rámcoch kompetencií a financovania za predpokladu, že mestá budú svoj rozvoj plánovať na základe korektných dát, pri uplatňovaní integrovaného prístupu, ktorý obsiahne […]

Energetické služby budú pri obnove verejných budov povinné

Energetické služby budú pri obnove verejných budov povinné

Podľa novej smernice o energetickej efektívnosti musia ísť štát a samosprávy v úsporách energie príkladom a pri obnove svojich budov povinne využívať energetické služby. To má priniesť nielen kvalitnejšie renovácie, ale aj úsporu verejných peňazí. V tomto roku sa majú finalizovať dve smernice, ktoré majú v Európe odštartovať masívnu obnovu budov – Smernica o energetickej efektívnosti a Smernica […]

Dubnica nad Váhom zásluhou smart riešení môže zmeniť svoju nevýhodu na prednosť

Dubnica nad Váhom zásluhou smart riešení môže zmeniť svoju nevýhodu na prednosť

V mestách, v ktorých sa kvalita ovzdušia vzhľadom na dlhodobé dispozície nedá v dohľadnom čase zlepšiť vylúčením hlavných zdrojov znečistenia, môžu pomôcť smart riešenia. Príkladom je Dubnica nad Váhom. Blízkosť hospodárskych areálov k obývaným častiam miest sa napospol považuje za hrozbu. V zmysle prívetivosti podmienok na život to, žiaľ, v zásade aj platí. Radno však […]