Smart monitoring kvality ovzdušia je základom zlepšovania stavu, Lučencu pomáha aj nízkoemisná mobilita

Zlepšovanie kvality ovzdušia v treťom najväčšom meste Banskobystrického kraja je imperatívom a prioritou. Mesto Lučenec aj vzhľadom na výsledky štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), analytického útvaru Ministerstva životného prostredia SR, kladie dôraz na realizovanie projektov so zelenými aspektmi.

Pomoc predstavujú domáce i zahraničné skúsenosti a overene fungujúce inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú prevádzkovú, ekonomickú aj zdravotnú úroveň života v municipalitách. Lučenec má k týmto poznatkom ako člen Smart Cities Klubu (SCK) jednoduchší prístup už od leta 2019.

Aspoň dva roky presušené drevo

Znečistenie ovzdušia vedie na Slovensku k približne 5-tisíc predčasným úmrtiam ročne, odhadla Európska environmentálna agentúra (EAA). Najhoršie rozptylové podmienky sú v strede krajiny. Ide síce o prevažne lesnatú časť, ale práve v kotlinách a dolinách obyvatelia intenzívnejšie používajú na výhrev pevné palivo, situáciu prídavne komplikujú časté inverzie.

„Odporúčal by som určite nekúriť odpadom vrátane dreva zo starého nábytku. V súvislosti so spomenutým drevom ako takým je pritom dôležité spaľovať hmotu presušenú minimálne dva roky,“ konkretizoval vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického úradu (SHMÚ) Martin Kremler.

SHMÚ je odborným garantom viaczložkového projektu „Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia“ z portfólia neformálnej platformy SCK.

Združenie inteligentných miest si kladie za cieľ zhromažďovať a zdieľať skúsenosti a vytvárať odborné zázemie vo sfére smart chodu samospráv a skvalitňovania života občanov v prevádzkovom, ekonomickom i zdravotnom smere. Subsidiárna SCA je spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Dobrý pocit ako bonus

„V danej sfére je veľmi dôležitá modernizácia kotlov. Výmena zariadení neznamená iba nižšiu produkciu emisií. V neposlednom rade vedie aj k vyššej efektivite a tým k redukovaniu nákladov. Dobrý pocit z menšieho podielu na znečisťovaní ovzdušia je bonusom k rýchlej návratnosti investície,“ pripomenul špecialista zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Radoslav Virgovič.

SHMÚ predvlani zriadil v Lučenci na frekventovanej Gemerskej ceste automatickú monitorovaciu stanicu sledujúcu hodnoty PM2,5, PM10, oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka, ozónu či benzénu.

Verejná dátová platforma

Samotná radnica pri rekonštrukcii verejného osvetlenia má záujem siahnuť po smart novinke. Je ňou príprava na integrovanie senzorov do stĺpov. Na základe dát môže plánovať opatrenia v prospech občanov 25-tisícového centra Novohradu.

„Vybudovanie dátovej platformy by umožnilo na mapových podkladoch poskytovať údaje aj v časovom slede. Možnosťou je i vyvinutie aplikácie, ktorá bude ad hoc informovať obyvateľov rizikových lokalít o zhoršeniach kvality ovzdušia a ponúkne im rôzne odporúčania,“ skonštatoval expert SCK Jaroslav Kacer.

Dôraz na zlepšenie kvality ovzdušia

Lučenec sa nachádza na tzv. dolnej ceste, ktorá spája západ a východ štátu. Je síce menej vyťažená ako „horná“ a „stredná“, doprava však má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia. Odpoveďou mesta je podpora nízkoemisnej mobility, predovšetkým lokálnej. Premietla sa napríklad do vytvorenia programu zdieľaných Zelených bicyklov. Spustili ho už v roku 2020 a momentálne je k dispozícii 68 bicyklov rozmiestnených po 17 stanovištiach. Prevádzkovateľom je Rozvojová agentúra BBSK.

Medzi ďalšie projekty mesta patrí tiež rekonštrukcia tzv. prestupného uzla – podpora hromadnej dopravy a znižovanie podielu individuálnej dopravy, zriadenie envriroučebne v mestských ovocných sadoch, ktoré postupne revitalizujú, výsadba zelene, obnova vozového parku mestskej polície – nákup hybridných automobilov, obnova verejnej autobusovej dopravy, znižovanie energetickej náročnosti budov, vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie či edukačné kampane.

Mesto Lučenec je tiež signatárom charty EU The Mission on Adaptation to Climate Change a tým získalo prístup do EU Mission Adaptation Community pre zdieľanie skúseností v tejto oblasti.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023