Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

Otepľujúca sa planéta je nepriateľskejšia planéta a verejné inštitúcie, vlády aj banky majú povinnosť to brať do úvahy pri prijímaní politických a investičných rozhodnutí. Klimatická zmena predstavuje hrozbu pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť, píše KRIS PEETERS.

Kris Peeters je viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB), v ktorej je zodpovedný za bezpečnosť a obranu.

V posledných rokoch sme boli svedkami narastajúcich hrozieb pre európsku a globálnu bezpečnosť. V tejto súvislosti však jednu hrozbu príliš často prehliadame. Hrozba, že klimatická zmena ohrozuje mier, v rámci štátov aj medzi nimi, je reálna a rastie.

Lesný požiar, ktorý tento mesiac poškodil muničný sklad gréckych vzdušných síl, je len jedným z príkladov toho, ako musia naše armády pôsobiť v čoraz nepriaznivejšom prostredí v dôsledku meniacej sa klímy.

Extrémne prejavy počasia, stúpajúce teploty a hladiny morí, dezertifikácia, nedostatok vody, nekontrolovateľné požiare, dlhotrvajúce suchá a strata biodiverzity, ktorú so sebou prinášajú, ohrozujú prežitie ľudstva. Na druhej strane pravdepodobne prinesú boj o pôdu, vodu, potraviny a prírodné zdroje a môžu viesť ku konfliktom, k masovému vysídľovaniu, sociálnym nepokojom a nestabilite.

Mnohé z týchto trendov už prebiehajú. OSN odhaduje, že od roku 2008 bolo v dôsledku udalostí súvisiacich s počasím, ako sú povodne a horúčavy, ročne násilne vysídlených v priemere 21,5 milióna ľudí. V nedávnom oznámení sa EÚ tiež domnieva, že zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia „predstavujú jasné a zvyšujúce sa riziko pre medzinárodný mier a bezpečnosť“.

Ako môže Európa reagovať na tieto výzvy?

Najprv musíme vyriešiť zdroj problému. Musíme zintenzívniť boj proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia dekarbonizáciou našich hospodárstiev a ochranou prirodzených biotopov. A musíme to urobiť spôsobom, ktorý vytvorí nové príležitosti pre tých, ktorí nesú najväčšie bremeno zmien.

Okrem snahy o obmedzenie zmeny klímy musíme pripraviť našu infraštruktúru a komunity na prispôsobenie sa dopadom zmien, ktorým sa už nedá vyhnúť. Otepľujúca sa planéta je nepriateľskejšia planéta a verejné inštitúcie, vlády a finančný priemysel majú povinnosť to brať do úvahy pri prijímaní politických a investičných rozhodnutí. Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť vyzývajú, aby v politike a plánovaní zohrávali väčšiu úlohu klimatické a environmentálne hľadiská.

Tie by mali hrať ústrednú úlohu aj pri rozvoji civilných a vojenských spôsobilostí členských štátov. Bezpečnostné a obranné sily musia byť pripravené na výzvy, ktoré prináša zmena klímy. To znamená nielen to, že budú musieť fungovať v ťažších klimatických podmienkach, ale aj to, že sa musia pokúsiť znížiť svoje emisie skleníkových plynov – bez toho, aby sa znížila ich prevádzková účinnosť.

Skupina Európskej investičnej banky už robí, čo môže, na podporu týchto cieľov. V rámci Strategickej európskej bezpečnostnej iniciatívy (SESI), ktorá sa začala v roku 2022, sme sa zaviazali financovať do roku 2027 projekty v európskom sektore obrany a bezpečnosti v hodnote 6 miliárd eur.

Teraz zvyšujeme túto ambíciu až na 8 miliárd eur, ktoré sa majú investovať do výskumu a vývoja takzvaných technológií dvojakého použitia s vojenskými aj civilnými aplikáciami.

Patria sem napríklad satelity, dátová a kybernetická bezpečnosť, ale aj dopravné siete a bezpečnostné opatrenia pre elektrárne. Vesmírna technológia môže zohrávať dôležitú civilnú úlohu pri monitorovaní bezpečnostných hrozieb vyplývajúcich zo zmeny klímy.

Okrem toho sa dá veľa získať ďalšou ekologizáciou obranného sektora. Keďže operačná schopnosť je prioritou pre všetky obranné sily, energetická účinnosť a využívanie obnoviteľnej energie boli historicky druhoradé.

Európska investičná banka môže podporiť akýkoľvek oprávnený projekt „zelenej bezpečnosti“, pokiaľ je v súlade s našou cestovnou mapou klimatickej banky a je prínosom aj pre civilný sektor.

V súčasnej, rýchlo sa vyvíjajúcej klimatickej a bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete je to o to naliehavejšie. Klimaticky nestabilný svet nie je bezpečný pre každého. Aj preto, že v politicky a vojensky nestabilnom svete nemusia byť klimatické opatrenia prioritou.

Ak zabezpečíme, aby politika a financovanie spolupracovali, môžeme premeniť túto negatívnu špirálu na pozitívnu, v ktorej sa obrana zameriava aj na ochranu planéty a účinná akcia v oblasti klímy prispieva k spolupráci, riešeniu konfliktov a mieru.

Zdroj: https://euractiv.sk/section/klima/opinion/preco-je-klimaticka-zmena-bezpecnostnym-problemom/

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023