Marek

Posilňovanie biodiverzity vo Viedni a v Bratislave

Posilňovanie biodiverzity vo Viedni a v Bratislave

Vo Viedni je prenos poznatkov a komunikácia o existujúcich iniciatívach a aktivitách v kompetencii Mestského oddelenia pre ochranu životného prostredia (MA 22). Slovenský projektový partner (Mestské lesy v Bratislave) plánuje zriadenie špecializovaného informačného centra, ktoré sa bude zameriavať na opatrenia environmentálnej výchovy so zapojením odborníkov a dobrovoľníkov, napr. udržiavanie trávnatých plôch, skúmanie populácií netopierov atď. […]

Smart City Academy – Videozáznam z úvodného workshopu s SHMÚ

Smart City Academy – Videozáznam z úvodného workshopu s SHMÚ

Hlavným zmyslom budovania inteligentných miest je zlepšenie kvality života pre jeho obyvateľov. Jedným z jej najvýznamnejších faktorov je samotné prostredie, v ktorom žijeme; jeho ochrana patrí medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré voči obyvateľom máme. Mnohé samosprávy pritom doteraz túto oblasť považovali skôr za úlohu štátu, hoci i samotné mestá majú k dispozícii spôsoby, ako k riešeniu […]