Novinky

17. mája 2023
Mestá v Európe čelia čoraz naliehavejšej výzve prispôsobiť sa …
11. mája 2023
Bioodpad na skládkach je veľký problém jednotlivých miest, pomôcť …
8. mája 2023
Zmena klímy predstavuje pre Európu a celý svet jednu …
29. apríla 2023
Všetci chceme žiť v peknom a čistom meste. Aj z toho dôvodu …
26. apríla 2023
Podľa dnes uverejnených posúdení kvality ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry …
19. apríla 2023
Recyklácia tenisového odpadu v mestských oblastiach bola dlhodobo prehliadaná. …
10. apríla 2023
Medzinárodná inžinierska konzultačná skupina Cowi oznámila dokončenie fázy predbežného …
8. apríla 2023
V Kodani bol odhalený experimentálny projekt postavený na riešenie …

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023