Nový televízny seriál o klimatických opatreniach a zelenej transformácii

Zmena klímy predstavuje pre Európu a celý svet jednu z najväčších existenciálnych hrozieb. Možno ju riešiť mitigačnými opatreniami, ktoré pomáhajú znižovať a obmedzovať emisie skleníkových plynov, alebo adaptačnými opatreniami zameranými na znižovanie zraniteľnosti voči dopadom zmeny klímy. Mestá sú kľúčovými miestami na boj so zmenou klímy.

Vízia EÚ do roku 2050 spočíva v dosiahnutí uhlíkovej neutrality, tj. v znížení emisií skleníkových plynov čo najviac, ako je to len možné, pri súčasných kompenzáciách pre akékoľvek zvyškové emisie, napr. prostredníctvom dodatočnej výsadby lesov. Tento cieľ emisnej rovnováhy „čistej nuly“ tak bude dosiahnutý vtedy, keď množstvo skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry bude neutralizované.

Pod názvom „Česko a Európa rieši klímu“ bol 16. novembra spustený v Českej televízii nový štvordielny seriál zameraný na klimatické opatrenia. Osvetovo-informačný cyklus ponúkol ukážky inšpiratívnych riešení zo strany miest, krajov a firiem, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov alebo pomáhajú prispôsobiť sa dopadom klimatických zmien.

Obišli sme Česko od Aše po Karvinú a Vsetín a podarilo sa nám s kamerou navštíviť viac ako dvadsať rôznych lokalít v celkom dvanástich krajoch. Popri zmapovaní konkrétnych klimatických projektov sme sa v rozhovoroch so zástupcami verejného, súkromného a neziskového sektora zaujímali aj o tému zapojenia Česka do prebiehajúcej zelenej transformácie. Z nášho pohľadu je cesta k nízkoemisnej budúcnosti skutočnou výzvou pre celé Česko, ale zároveň je to jedinečná príležitosť na modernizáciu našej krajiny, posilnenie jej energetickej bezpečnosti, vytvorenie nových pracovných miest i zaistenie zdravšieho prostredia k životu pre nás všetkých. A práve o týchto prínosoch treba nahlas hovoriť, aby sa ľudia zelenej transformácie nebáli,“ popisuje ciele a obsah programu jeho moderátor a spoluscenárista Michal Žák.

Medzi predstavenými príkladmi dobrej praxe figurujú aj projekty podporené z európskych dotačných programov. Osobitnú pozornosť venuje séria i problematike spravodlivej transformácie tzv. uhoľných regiónov. Ďalšou dôležitou témou, ktorou sa program zaoberá, je zapojenie súkromného kapitálu do financovania zelenej transformácie as tým spojená otázka udržateľného investovania a tzv. ESG kritérií. „Vstup bankového sektora do tejto transformácie, jeho spolupráca s verejným sektorom a súčasne tlak na to, aby sa zeleným smerom vydali aj podniky, je úplne kľúčovou vecou,“ zdôrazňuje Petr Kalaš z Českej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj. Popri rade tuzemských príkladov má v seriáli priestor aj klimatická agenda dvoch vybraných nórskych miest. „Pre zdôraznenie európskeho kontextu sme vyšli s kamerou aj za hranice Česka. Natáčali sme v Osle a Stavangeri. Obe mestá systematicky pracujú na dosiahnutí klimatickej neutrality, takže verím, že reportáž o ich počínaní bude spestrením programu a napríklad aj inšpiráciou pre české mestá,“ uzatvára Žák.

Jednotlivé diely sú dostupné online na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15127829282-cesko-a-evropa-resi-klima/222562220300001/

Zdroj: Zelené mesta 2022, Douša 2023, Česká televize 2023

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023