Úrovne znečistenia ovzdušia v celej Európe stále nie sú bezpečné, najmä pre deti

Podľa dnes uverejnených posúdení kvality ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je potrebné urobiť viac na ochranu zdravia detí a dospievajúcich pred negatívnymi vplyvmi znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia spôsobuje v Európe viac ako 1 200 predčasných úmrtí ročne u ľudí mladších ako 18 rokov a výrazne zvyšuje riziko ochorenia v neskoršom veku. Napriek zlepšeniam v posledných rokoch zostáva úroveň kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie v mnohých európskych krajinách nad usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie založenými na zdraví, najmä v strednej a východnej Európe a Taliansku.

Hoci emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie sa v posledných desaťročiach znížili, úrovne znečistenia ovzdušia v Európe stále nie sú bezpečné. Deti a dospievajúci sú obzvlášť zraniteľní voči znečisteniu ovzdušia, pretože ich orgány a imunitný systém sa stále vyvíjajú. Znečistenie ovzdušia poškodzuje zdravie v detstve a zvyšuje riziko ochorenia v neskoršom živote, uvádza sa v správe EEA „Znečistenie ovzdušia a zdravie detí„.

Odhaduje sa, že znečistenie ovzdušia spôsobuje každý rok viac ako 1 200 predčasných úmrtí osôb mladších ako 18 rokov v 32 členských krajinách EHP. Hoci je počet predčasných úmrtí v tejto vekovej skupine nízky v porovnaní s celkovým počtom európskych obyvateľov, ktorý odhaduje EEA každý rok, úmrtia v ranom veku predstavujú stratu budúceho potenciálu a sú spojené so značnou záťažou chronických chorôb v detstve aj neskôr v živote.

Činnosť pľúc detí a vývoj pľúc sú ovplyvnené znečistením ovzdušia, najmä ozónom a oxidom dusičitým (NO2) v krátkodobom horizonte a jemnými časticami (PM2.5) z dlhodobého hľadiska. Vystavenie matiek znečisteniu ovzdušia počas tehotenstva je spojené s nízkou pôrodnou hmotnosťou a rizikom predčasného pôrodu. Po narodení znečistenie okolitého ovzdušia zvyšuje riziko niekoľkých zdravotných problémov vrátane astmy, zníženej funkcie pľúc, respiračných infekcií a alergií. Môže tiež zhoršiť chronické ochorenia, ako je astma, ktorá postihuje 9 % detí a dospievajúcich v Európe, ako aj zvýšiť riziko niektorých chronických ochorení neskôr v dospelosti.

Výkonný riaditeľ agentúry EEA Hans Bruyninckx tvrdí „Je naliehavé, aby sme pokračovali v zintenzívňovaní opatrení na úrovni EÚ, vnútroštátnej a miestnej úrovni na ochranu našich detí, ktoré sa nedokážu chrániť samy. Najistejší spôsob, ako ich udržať v bezpečí, je urobiť vzduch, ktorý všetci dýchame, čistejším.

Úrovne znečistenia ovzdušia zostávajú trvalo vysoké

V roku 2021 bolo viac ako 90 % mestského obyvateľstva EÚ vystavených škodlivým úrovniam oxidu dusičitého, ozónu a jemných tuhých častíc (PM2.5). PM2.5 je jednou z najškodlivejších znečisťujúcich látok pre ľudské zdravie, pričom je vystavená tuhým časticiam2.5 Hlavná príčina mŕtvice, rakoviny a respiračných ochorení. V roku 2021 bolo koncentráciám tuhých častíc vystavených 97 % mestského obyvateľstva 2.5 nad rámec ročného usmernenia WHO z roku 2021 o 5 μg (mikrogramov)/m3.

Podľa predbežných údajov z roku 2022 zaznamenali najvyššie koncentrácie oboch premiérov stredná a východná Európa a Taliansko. Predovšetkým v dôsledku spaľovania tuhých palív, ako je uhlie na vykurovanie domácností a ich využitie v priemysle.

Naopak Faro, Portugalsko a švédske mestá Umeå a Uppsala boli hodnotené ako najčistejšie európske mestá a mali najnižšie priemerné úrovne jemných tuhých častíc (PM)2.5za posledné dva kalendárne roky podľa aktualizovaného prehliadača kvality ovzdušia v mestách agentúry EEA. Mestá sú zoradené od najčistejších po najviac znečistené na základe dlhodobých priemerných úrovní jemných tuhých častíc.

V rámci akčného plánu nulového znečistenia v rámci Európskej zelenej dohody Európska komisia stanovila cieľ znížiť do roku 2030 počet predčasných úmrtí spôsobených tuhými časticami (PM2.5) (kľúčová látka znečisťujúca ovzdušie) najmenej o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005. Na tento účel Európska komisia v roku 2022 uverejnila návrh na preskúmanie smerníc o kvalite okolitého ovzdušia, ktorého cieľom je okrem iného lepšie zosúladiť normy kvality ovzdušia s odporúčaniami WHO.

V hodnoteniach kvality ovzdušia, ktoré vykonáva agentúra EEA, sa zdôrazňujú znečisťujúce látky, ktoré sa považujú za najškodlivejšie pre ľudské zdravie alebo ktoré najčastejšie prekračujú normy kvality ovzdušia EÚ a úrovne usmernení WHO. Koncentrácie sa získavajú z meraní vo viac ako 4 500 monitorovacích staniciach v celej Európe, ktoré oficiálne oznamujú agentúre EEA jej členské a ďalšie spolupracujúce krajiny.

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/air-pollution-levels-across-europe

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023