Kto netriedi, zaplatí v Považskej Bystrici viac

Bioodpad na skládkach je veľký problém jednotlivých miest, pomôcť má však nový systém. Mestá v regióne totiž zavádzajú množstevný zber odpadu. Týka sa zatiaľ obyvateľov v rodinných domoch. Oproti minulosti nastala zmena vo vypočítavaní poplatkov na základe objemu zmesového komunálneho odpadu, ktorý domácnosti vyprodukujú.

Považská Bystrica a Púchov znížili frekvenciu vývozu odpadu spred rodinných domov na raz za dva týždne. Individuálne poplatky na základe podrobných štatistík o vývoze odpadu z jednotlivých domácností majú už dlhšie v niektorých obciach.

Takýto systém sa osvedčil, i keď zo začiatku boli voči nemu niektorí skeptickí. Najväčším problémom domácností je separovanie bioodpadu. Ten sa na skládke nerozloží rovnako, ako keď je správne zhodnotený. Vzniká skleníkový plyn, ktorý urýchľuje klimatickú krízu.

Odborníčka na inteligentný systém odpadového hospodárstva Martina Gaislová z firmy JRK Slovensko hovorí, že zmeny v odpadovom hospodárstve budú postupne nevyhnutné všade.

Samosprávy totiž musia znižovať objem skládkovaného odpadu a to je možné iba zvýšením vyseparovanej zložky. Ľudia teda musia byť motivovaní, aby zmesového odpadu produkovali čo najmenej.

Zdroj: https://mypovazska.sme.sk/c/23158932/kto-netriedi-porastu-mu-naklady-bioodpad-na-skladkach-je-velky-problemm-pomoct-ma-novy-system.html?fbclid=IwAR0go23A1XJOcqI7FA6LxoRkEjLaBmJQis64crJQhQQ1FCEL6pAHGa_uiko

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023