Kto netriedi, zaplatí v Považskej Bystrici viac

Bioodpad na skládkach je veľký problém jednotlivých miest, pomôcť má však nový systém. Mestá v regióne totiž zavádzajú množstevný zber odpadu. Týka sa zatiaľ obyvateľov v rodinných domoch. Oproti minulosti nastala zmena vo vypočítavaní poplatkov na základe objemu zmesového komunálneho odpadu, ktorý domácnosti vyprodukujú.

Považská Bystrica a Púchov znížili frekvenciu vývozu odpadu spred rodinných domov na raz za dva týždne. Individuálne poplatky na základe podrobných štatistík o vývoze odpadu z jednotlivých domácností majú už dlhšie v niektorých obciach.

Takýto systém sa osvedčil, i keď zo začiatku boli voči nemu niektorí skeptickí. Najväčším problémom domácností je separovanie bioodpadu. Ten sa na skládke nerozloží rovnako, ako keď je správne zhodnotený. Vzniká skleníkový plyn, ktorý urýchľuje klimatickú krízu.

Odborníčka na inteligentný systém odpadového hospodárstva Martina Gaislová z firmy JRK Slovensko hovorí, že zmeny v odpadovom hospodárstve budú postupne nevyhnutné všade.

Samosprávy totiž musia znižovať objem skládkovaného odpadu a to je možné iba zvýšením vyseparovanej zložky. Ľudia teda musia byť motivovaní, aby zmesového odpadu produkovali čo najmenej.

Zdroj: https://mypovazska.sme.sk/c/23158932/kto-netriedi-porastu-mu-naklady-bioodpad-na-skladkach-je-velky-problemm-pomoct-ma-novy-system.html?fbclid=IwAR0go23A1XJOcqI7FA6LxoRkEjLaBmJQis64crJQhQQ1FCEL6pAHGa_uiko

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023