Efektívna recyklácia tenisového odpadu v mestách

Recyklácia tenisového odpadu v mestských oblastiach bola dlhodobo prehliadaná. Na svete sa pritom ročne podľa odhadov vyrobí a zahodí 350 miliónov tenisových loptičiek. Končia na skládkach a sú prakticky nerozložiteľné (v prírode nejakých štyristo rokov). Ide o veľký ekologický problém miest. Podľa zistenia Pavly Gloserovej, vedúcej projektu Dropp, končí napríklad v pražskom odpade ročne takmer 40 ton tenisových loptičiek.

Riešením môže byť pre mestá novovznikajúci projekt Dropp, ktorý je zameraný práve na oblasť efektívnej recyklácie. Hrané tenisáky sa zbierajú (vlani ich nazhromaždili 150.000 ks, teda cca 9ton druhotného materiálu), ktorý sa skladuje, následne drví a nachádza sa pre neho ďalšie využitie (cirkularita). Dávame tenisákom druhý život tvrdí Glosárová.

Prínosom pre mesto je zníženie odpadovej záťaže, znižuje sa objem komunálneho odpadu a tým aj zaťaženie životného prostredia mesta. Šetrí sa náklady na zvoz zmiešaného odpadu. Šíri sa myšlienka udržateľnosti športu medzi športovcami. Ponúka sa sekundárny materiál jazdeckému športu, ktorý by inak spotrebovával nový materiál ako podložie v halách. Vzdeláva sa širšia verejnosť v oblasti udržateľnosti. Zníži sa znečistenie verejných parkov.

Podobné iniciatívy už existujú v nasledujúcich krajinách: USA, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Dánsko. U nás sa jedná zatiaľ len o pilotný projekt.

Zdroj: Pavla Gloserova – Vimeo 2023

Zdroj: https://submissions.innopower.me/project-detail/dropp_t20

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023