Projekt na zachytávanie a ukladanie uhlíka (CSS)

Medzinárodná inžinierska konzultačná skupina Cowi oznámila dokončenie fázy predbežného návrhu (predného inžinierskeho dizajnu) na projekte zachytávania a ukladania uhlíka (CCS) v Runcorn v severozápadnom Anglicku.

Cowi spolupracovala so zainteresovanými stranami na projekte a na vývoji základu dizajnu zariadenia na zachytávanie uhlíka, ako aj harmonogramu projektu a registra rizík. Skupina tiež preskúmala náklady a špecifikácie od predajcov na inštaláciu technológie zachytávania uhlíka v najväčšom zariadení na výrobu energie z odpadu (EfW) v Spojenom kráľovstve neďaleko Liverpoolu.

Runcorn CCS Project je prvým projektom CCS spoločnosti Cowi vo Veľkej Británii a je jedným z prvých zariadení EfW na svete, kde bola nainštalovaná táto technológia. Po uvedení do prevádzky Cowi uvádza, že zariadenie zachytí každý rok približne 900 000 ton CO2, z čoho polovica obsahuje biogénny CO2, čím sa z atmosféry ročne odstráni 450 000 ton. 

Cowi uviedla, že využila popredných odborníkov, aby preskúmali plány integrácie technológie CCS s existujúcim závodom EfW v spolupráci so zainteresovanými stranami projektu. Bolo navrhnutých niekoľko optimalizácií na maximalizáciu energetickej účinnosti elektrárne.

„Nasadenie zachytávania a ukladania uhlíka v Spojenom kráľovstve bude kľúčové pre dosiahnutie čistej neutrality do roku 2050. Preto sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Viridorom na jednom z najväčších svetových projektov zachytávania uhlíka v zariadení na výrobu energie z odpadového hospodárstva,“ povedal Damian McGirr, senior market director v Cowi.

Projekt teraz prejde do prechodnej fázy pred Feed s technológiou CCS, ktorá sa má nasadiť do roku 2025.

Cowi pôsobí v rámci rozsiahleho portfólia zelenej energetickej infraštruktúry v Spojenom kráľovstve a Írsku, kde spoločnosť pracuje na celom rade projektov vrátane vývoja schém prečerpávania, vetra, zeleného vodíka a projektov zachytávania uhlíka. Zaviazala sa podporovať rozvoj udržateľnej energie a nedávno oznámila, že už nebude podporovať projekty na fosílne palivá.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/climate-action/carbon-capture-and-storage-project-gets-underway-in-uk-town-8828

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023