Deň: 1. decembra 2022

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

Zástupcovia mesta Piešťany sa zúčastnili okrúhleho stola Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora. Podujatie bolo určené pre miestne a regionálne samosprávy, ktoré pripravujú Nízko-uhlíkové stratégie, plánujú implementovať klimaticko-energetické plány na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať plánované klimaticko-energetické […]

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

Po energetike, priemysle a poľnohospodárstve je odpadové hospodárstvo štvrtým najväčším zdrojom skleníkových plynov v Európskej únii. Hlavným zdrojom emisií sú práve skládky odpadov. Hlavným zdrojom skleníkových plynov vznikajúcich na skládkach odpadov je biologický rozložiteľný odpad (BRO). Jeho rozkladom pri anaeróbnych podmienkach vzniká skládkový plyn. V SR sa ročne uloží na skládky odpadov cca 1 296 […]

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

Samospráva dlhodobo pracuje na aktivitách, ktoré majú pomôcť zvládnuť klimatickú zmenu. Doteraz boli realizované rekonštrukcie objektov škôl, ktoré znižujú ich energetickú náročnosť. Súčasne sa uskutočnili aj projekty revitalizácie vnútroblokov na vybraných sídliskách či protipovodňová ochrana mesta. Banskobystrická samospráva sa spustením projektu Reakcia na zmenu klímy, zaraďuje medzi zodpovedné európske a slovenské mestá, ktoré chránia svojich obyvateľov […]