Deň: 29. apríla 2023

Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Všetci chceme žiť v peknom a čistom meste. Aj z toho dôvodu mesto Lučenec investovalo do budovania uzamykateľných stanovíšť a polopodzemných kontajnerov. Tie majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem. Sú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, na základe ktorej sa vykonáva vývoz odpadu. Výhodou je aj pomalší rozklad odpadu a neprítomnosť zápachu, pretože pod zemou […]