Deň: 30. januára 2023

Aký je postoj Slovákov ku kvalite ovzdušia?

Aký je postoj Slovákov ku kvalite ovzdušia?

S cieľom zistiť odpoveď na túto otázku financovala Európska komisia v roku 2022 prieskum zameraný na získanie názorov na zmeny kvality ovzdušia za posledných 10 rokov, štandardy kvality ovzdušia EÚ, úroveň informácií o problémoch s kvalitou ovzdušia, úlohu rôznych aktérov pri podpore dobrej kvality ovzdušia, osobné opatrenia na zníženie škodlivých emisií, najúčinnejšie spôsoby riešenia problémov s kvalitou ovzdušia a preferovanú úroveň […]