Deň: 16. januára 2023

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

Veľká väčšina európskeho mestského obyvateľstva je vystavená nebezpečnej úrovni znečistenia ovzdušia. Najnovšia správa EEA „Stav kvality ovzdušia v Európe 2022 – Európska environmentálna agentúra“ uvádza odhady koncentrácií všetkých hlavných znečisťujúcich látok v európskych mestách. Podľa správy napriek zníženiu emisií v roku 2020 koncentrácie tuhých častíc (vrátane PM2,5 a PM10), ozónu (O3) a oxidu dusičitého (NO2) […]