Deň: 30. novembra 2022

Piešťany sa rozbicyklovali

Piešťany sa rozbicyklovali

V kúpeľnom meste Piešťany je súlad s prírodou historicky podmienený výhodnou polohou na Váhu a neďalekou Sĺňavou, ale i snahou vyhovieť kúpeľným hosťom. Okresná metropola má zhruba od roku 2005 spracovaný komplexný plán starostlivosti o dreviny a parkový poriadok, keďže práve na kúpeľnom ostrove sa nachádza aj veľký mestský park. Mestom prechádza hlavná železničná trať, spájajúca Bratislavu s Košicami a je aj […]