Deň: 25. septembra 2023

Nové Zámky riešia klimatické zmeny komplexne

Nové Zámky riešia klimatické zmeny komplexne

Životné prostredie je v Nových Zámkoch neoddeliteľnou súčasťou aj pri opatreniach a projektoch, ktoré s ním priamo nesúvisia. Mesto sa tak zodpovedne pripravuje na klimatické zmeny a snaží sa o zlepšenie kvality ovzdušia a tak i kvality života pre svojich obyvateľov. Ako člen Smart Cities Klubu má okresná metropola na juhu Nitrianskeho kraja prístup k skúsenostiam a odborným znalostiam zo Slovenska i zo zahraničia. Mesto […]