Deň: 7. septembra 2023

Piešťany pripravujú lepší monitoring kvality ovzdušia

Piešťany pripravujú lepší monitoring kvality ovzdušia

Dbať na kvalitu ovzdušia musí každá obec, no pre kúpeľné mesto to platí dvojnásobne. Piešťany berú starostlivosť o čistotu vzduchu vážne. Využívajú pritom aj skúsenosti z projektu Smart Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia, na ktorom sa aktívne podieľajú. „Sme vďační za možnosť zúčastniť sa na workshopoch, ktoré sa v rámci SCA zaoberajú kvalitou ovzdušia,“ hovorí Martina Repíková, […]