Piešťany pripravujú lepší monitoring kvality ovzdušia

Dbať na kvalitu ovzdušia musí každá obec, no pre kúpeľné mesto to platí dvojnásobne. Piešťany berú starostlivosť o čistotu vzduchu vážne. Využívajú pritom aj skúsenosti z projektu Smart Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia, na ktorom sa aktívne podieľajú.

„Sme vďační za možnosť zúčastniť sa na workshopoch, ktoré sa v rámci SCA zaoberajú kvalitou ovzdušia,“ hovorí Martina Repíková, ktorá v Piešťanoch viedla Odbor stratégie a rozvoja mesta. „Zaujali nás najmä informácie, súvisiace s dopravou a jej upokojením v rámci mesta. Mnohými z nich sme sa inšpirovali,“ dodáva.

Kúpeľným mestom na bicykli

Práve doprava patrí medzi jeden z najväčších zdrojov znečistenia. Mestom prechádza hlavný slovenský železničný koridor, v tesnej blízkosti zase hlavný slovenský diaľničný ťah. V Piešťanoch sa nachádza aj letisko, hoci letecká premávka nie je veľmi rušná. V prospech mesta hrá fakt, že môže obmedziť individuálnu dopravu – pre kúpeľné mesto je to samozrejmé, do najužšieho centra a na kúpeľný ostrov sa dnes bežné autá nedostanú.

Aby sa obyvatelia mesta všade pohodlne dopravili, stavila radnica na cyklodopravu. Že toto úsilie prináša svoje plody svedčí aj každoročná vysoká účasť v projekte Do práce na bicykli. Piešťanci tento rok v rámci neho najazdili viac ako 27-tisíc kilometrov, čo je historicky najvyššie číslo. Piešťany sa tak ocitli v celoslovenskom meradle na 25. mieste, no o umiestnenie radnici nejde. „Rozširujeme sieť cyklotrás a pripravujeme ďalšie projekty na podporu cyklodopravy,“ vysvetľuje M. Repíková.

Zelená cesta

Mesto už vlani pripravilo projekt a požiadalo o dotáciu na umiestňovanie cyklostojanov k základným školám, aby zdravé návyky podporovalo už od útleho veku. K podpisu zmluvy a MDaV došlo až nedávno a projekt sa pripravuje na realizáciu. V meste pribudli vďaka eurofondovým zdrojom aj viaceré nové cyklochodníky. Najväčším projektom tohto roka je však budovanie takzvanej Zelenej cesty medzi Piešťanmi a Vrbovým, ktorá má prepojiť viaceré obce a hlavné strediská celého okresu.

Projekt tento rok získal zelenú a bude môcť byť financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Pätnásť rokov od zrodu myšlienky premeny nevyužívanej železnice na cyklotrasu sa tak bude môcť tento projekt rozbehnúť.

Príprava na klimatické zmeny

Mesto sa však nie je zamerané len úzko na jeden segment. „Realizujeme aj projekty so zameraním na zeleň a kvalitu verejných priestranstiev,“ pripomína M. Repíková širší záber mesta. V rámci týchto projektov, zameraných na zmiernenie klimatických zmien, aktívne komunikuje aj s občanmi. Radnica organizuje participatívne stretnutia, na ktorých sa obyvatelia dotknutých lokalít môžu zapojiť do plánovania revitalizácie verejného priestranstva – napríklad tento rok mohli takúto príležitosť využiť pri formovaní priestoru v Parku Alexandra Šindelára.

V meste na dolnom Považí si uvedomujú, že klimatické zmeny sa týkajú aj nášho priestoru. Sucho, nízka hladina podzemných vôd i vodných tokov, na druhej strane prívalové dažde, silné búrky a tropické noci, to všetko sú jasné príznaky toho, že sa Európa, Slovensko i Piešťany musia pripraviť na zmeny.

„Zameriavame sa na mitigačné opatrenia pre minimalizáciu budúcich škôd, ale dôraz kladieme aj na adaptačné opatrenia na zmiernenie následkov zmeny klímy,“ vysvetľuje vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta.

„Pracujeme aj na koncepčných strategických dokumentoch. Mestské zastupiteľstvo napríklad v apríli 2023 schválilo Klimaticko-energetický plán mesta, ktorý sa zaoberá práve takýmito opatreniami,“ hovorí M. Repíková.

Merajú žiaci aj SHMÚ

V ďalšej fáze radnica plánuje získavať potrebné dáta a ďalšie podkladové materiály pre analýzy a tvorbu plánu. Zamerať sa chce aj na hodnotenie zraniteľnosti mesta voči jednotlivým dopadom zmeny klímy.

Dáta pre mesto získal organizátor Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Ide o projekt, do ktorého sa zapojila Základná škola F. E. Scherera v rámci projektu merania znečistenia ovzdušia, ako jedna zo šiestich škôl Trnavského samosprávneho kraja. Počas obdobia takmer jedného mesiaca sa pomocou pasívno-difúznych vzorkovačov merala koncentrácia oxidov dusíka. Cieľom projektu bolo zistiť mieru znečistenia v okolí škôl najmä v časoch, keď rodičia privážajú a odvážajú naraz svoje deti. Certifikované vzorkovače následne vyhodnotili v odbornom laboratóriu v Holandsku. Na realizácii projektu sa aktívne podieľali aj žiaci a ten tak zároveň slúžil ako prostriedok občianskej náuky.

Mesto si však aj vďaka účasti v projekte Smart Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia, uvedomuje potrebu dlhodobého a overeného merania. Vychádza pritom z rád vedúceho odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ, RNDr. Martina Kremlera, PhD. „Na trhu sú dostupné rôzne senzory, ktoré však merajú kvalitu ovzdušia s rôznym stupňom neistoty. Nielen Piešťanom by som preto odporúčal následne vykonať porovnávacie merania s referenčnými prístrojmi SHMÚ,“ navrhuje expert.

Mesto sa touto cestou plánuje vydať. „Momentálne už v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom monitorovanie ovzdušia v našom meste pripravujeme,“ uzatvára Martina Repíková.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023