Deň: 1. septembra 2023

Smart monitoring kvality ovzdušia je základom zlepšovania stavu, Lučencu pomáha aj nízkoemisná mobilita

Smart monitoring kvality ovzdušia je základom zlepšovania stavu, Lučencu pomáha aj nízkoemisná mobilita

Zlepšovanie kvality ovzdušia v treťom najväčšom meste Banskobystrického kraja je imperatívom a prioritou. Mesto Lučenec aj vzhľadom na výsledky štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), analytického útvaru Ministerstva životného prostredia SR, kladie dôraz na realizovanie projektov so zelenými aspektmi. Pomoc predstavujú domáce i zahraničné skúsenosti a overene fungujúce inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú prevádzkovú, ekonomickú aj zdravotnú úroveň života […]