Deň: 11. mája 2023

Kto netriedi, zaplatí v Považskej Bystrici viac

Kto netriedi, zaplatí v Považskej Bystrici viac

Bioodpad na skládkach je veľký problém jednotlivých miest, pomôcť má však nový systém. Mestá v regióne totiž zavádzajú množstevný zber odpadu. Týka sa zatiaľ obyvateľov v rodinných domoch. Oproti minulosti nastala zmena vo vypočítavaní poplatkov na základe objemu zmesového komunálneho odpadu, ktorý domácnosti vyprodukujú. Považská Bystrica a Púchov znížili frekvenciu vývozu odpadu spred rodinných domov […]