Deň: 26. apríla 2023

Úrovne znečistenia ovzdušia v celej Európe stále nie sú bezpečné, najmä pre deti

Úrovne znečistenia ovzdušia v celej Európe stále nie sú bezpečné, najmä pre deti

Podľa dnes uverejnených posúdení kvality ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je potrebné urobiť viac na ochranu zdravia detí a dospievajúcich pred negatívnymi vplyvmi znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia spôsobuje v Európe viac ako 1 200 predčasných úmrtí ročne u ľudí mladších ako 18 rokov a výrazne zvyšuje riziko ochorenia v neskoršom veku. Napriek zlepšeniam v posledných […]