Deň: 8. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

Zelené mestá nepretržite chránia a zlepšujú životné prostredie, trvalo udržateľne využívajú prírodné zdroje a systematicky znižujú negatívne dopady ľudskej činnosti na klímu, mestské prostredie a zdravie. V polovici storočia bude až 70 % svetovej populácie žiť v mestských oblastiach. Urbanizácia a zmena klímy si vyžadujú hľadať nové riešenia na udržanie a hlavne zlepšenie kvality života […]