Deň: 6. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

Rada EÚ, Európska komisia a Európsky parlament sa v nedeľu 25. 12. skoro ráno predbežne dohodli na revízii systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Dohoda sa týka sprísnenia trhu s emisnými kvótami a zaistenia viacerých finančných prostriedkov pre najzraniteľnejšie domácnosti (cca 50 miliárd Euro). Dojednané je tiež vyrovnanie konkurenčného prostredia medzi európskymi výrobcami a dovozom […]