Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

Rada EÚ, Európska komisia a Európsky parlament sa v nedeľu 25. 12. skoro ráno predbežne dohodli na revízii systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Dohoda sa týka sprísnenia trhu s emisnými kvótami a zaistenia viacerých finančných prostriedkov pre najzraniteľnejšie domácnosti (cca 50 miliárd Euro). Dojednané je tiež vyrovnanie konkurenčného prostredia medzi európskymi výrobcami a dovozom z tretích krajín. Išlo o posledné kľúčové návrhy z balíka legislatívy Fit for 55, vďaka ktorému má EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050.

Systém obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS 1) sa doteraz vzťahuje na emisie z elektrární, teplární, rafinérií, železiarní, oceliarní, zo zariadení vyrábajúcich cement, sklo alebo papier a tiež na emisie z leteckej dopravy. Tieto sektory by mali podľa dohody novo znižovať emisie rýchlejšie (do roku 2030 by mali dosiahnuť zníženie o 62 % oproti roku 2005, pôvodne bol plán 43 %). Nakoľko reálne tieto čísla sú ešte len ukáže, prevažuje však skepsa.

Průmyslové exhalace (Zdroj: Shutterstock)

Dohodnuté bolo tiež postupné znižovanie množstva emisných kvót v priemyselných odvetviach zapojených v systéme EU ETS 1. Ochrana priemyslu v podobe bezplatných kvót sa bude sústrediť na zodpovedné podniky, ktoré znižujú svoju energetickú náročnosť a majú plán svojej zelenej modernizácie. Priemysel má teda nalajnovanú perspektívu, smerovanie v nasledujúcich rokoch. A to predovšetkým v zmysle technologických investícií. Napríklad teplárenstvo má dohodnutý nárok na dodatočných 30% bezplatných kvót, pokiaľ bude mať plán prechodu na klimatickú neutralitu.

Od roku 2024 bude aj do systému emisných kvót novo zahrnutá námorná doprava. A od roku 2026 bude postupne nabiehať spoplatnenie uhlíka v dovážaných produktoch, ktoré zaistí zásadné vyrovnanie konkurenčného prostredia medzi európskymi výrobcami a dovozom z krajín bez klimatických opatrení (nástroj CBAM).

Sociálny klimatický fond pritom bude financovaný z nového doplňujúceho systému obchodovania s emisiami EÚ ETS 2. Ten bude od roku 2027 zahŕňať všetky fosílne palivá, čiže aj emisie z cestnej dopravy, vykurovanie budov a ostatného priemyslu nezahrnutého pod EU ETS 1. týchto sektoroch o 43% do roku 2030 (oproti roku 2005). Z celkového rozpočtu Sociálneho klimatického fondu pôjde viac ako 50 miliárd korún nízkopríjmovým domácnostiam a ďalších 50 miliárd korún zo systému ETS 2 bude príjmom štátneho rozpočtu určeným na klimatické opatrenia. Čerpanie zo Sociálneho klimatického fondu bude možné od roku 2026.

Povolenky budú platiť dodávatelia palív na začiatku dodávateľského reťazca, nie domácnosti a koncoví zákazníci. Tým sa hradené emisné kvóty zobrazia v podobe zvýšenia cien palív a tepla. Existuje však teoretická možnosť spustenia systému EÚ ETS 2 odsunúť, ak budú pretrvávať vysoké ceny energií. Ak nie, spustenie systému ich opäť zvýši.

Dohodnuté návrhy z nedeľného rána sú súčasťou balíčka Fit for 55, čiže súboru legislatívnych opatrení s cieľom znížiť v EÚ do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov najmenej o 55 % oproti roku 1990 a dosiahnuť klimatické neutrality EÚ v 50 rokoch. dohodu v rámci trojstranných rokovaní medzi Európskou komisiou, Európskym Parlamentom a Radou EÚ. Teraz bude musieť byť ešte formálne prijatá Radou a Parlamentom.

Zdroj: Dousa, mzp.cz, ekonomickydenik.cz, lidovky.cz, novinky.cz

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023