Deň: 31. decembra 2022

Ako sa majú mestá a obce pripraviť na trasformáciu energetiky a čeliť energetickej kríze?

Ako sa majú mestá a obce pripraviť na trasformáciu energetiky a čeliť energetickej kríze?

Doteraz samosprávy považovali energetiku prevažne za bezpečný prístav, o ktorý sa netreba aktívne starať. Aktívne boli iba v oblasti nákupu energie, už menej ich riešilo energetické úspory a len veľmi zriedka dochádzalo k správnej implementácii energetického manažmentu. Výrobu energie, nieto ešte vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby na vlastnom území, riešilo absolútne minimum obcí, a ešte […]