Deň: 12. decembra 2022

Trnava postupne buduje svoje zelené pľúca

Trnava postupne buduje svoje zelené pľúca

V rámci adaptácie na zmenu klímy Mesto Trnava dlhodobo pracuje na množstve projektov, ktorých cieľom je pripraviť sa na jej dopady čo najlepšie. Okrem iného aj vybudovaním tzv. zelených pľúc mesta. Každý z týchto projektov zvlášť, a o to významnejšie vo vzájomnej synergii, vytvorí miernejšiu mikroklímu a zároveň podporí biodiverzitu. To znamená, že v oblastiach, […]