Deň: 26. novembra 2022

V Dubnici chcú k ekologickejšej doprave motivovať aj cez deti

V Dubnici chcú k ekologickejšej doprave motivovať aj cez deti

Považie je priemyselnou chrbticou Slovenska a Dubnica nad Váhom bola dlhé roky jedným z najpriemyselnejších miest Slovenska. To sa prirodzene odrazilo i na kvalite ovzdušia. Hoci sa situácia v ostatných rokoch zlepšila, stále platí, že z desiatky najväčších znečisťovateľov v okrese Ilava prvých sedem sídli práve v Dubnici. „Sme priemyselné mesto, máme v Dubnici tri priemyselné parky, v našom katastri sú dve skládky. […]