Deň: 13. novembra 2022

Senica má Smart plán na riešenie dopravy

Senica má Smart plán na riešenie dopravy

Metropole severného Záhoria pomáha čistiť ovzdušie vietor. Senica ťaží zo svojej polohy medzi Myjavskou pahorkatinou a Malými Karpatmi, z juhozápadu a juhovýchodu je lemovaná chránenými krajinnými oblasťami. Prevládajúce severozápadné prúdenie je spojené s relatívne vyššími rýchlosťami vetra. Ten si do istej miery dokáže poradiť so vznikajúcimi emisiami a rozptýliť ich. K hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Senici patrí doprava, lokálne […]