Deň: 23. októbra 2022

Košice už plánujú opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny

Košice už plánujú opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny

Kvalita ovzdušia v Košiciach je ovplyvnená činnosťou veľkých priemyselných podnikov, ktoré sa v metropole východného Slovenska a jej okolí nachádzajú. Hutnícka výroba zaraďuje košický región medzi oblasti s najvyššou priemyselnou produkciou znečisťujúcich látok na Slovensku. Nepriaznivý rebríček mesto spolu s priľahlou Šacou vedie v emisiách oxidu uhoľnatého, oxidu dusíka ako aj v produkcii tuhých znečisťujúcich látok. Len na celoslovenských emisiách CO z veľkých […]