Deň: 10. októbra 2022

Smart City Academy – Videozáznam z workshopu č. 2

Smart City Academy – Videozáznam z workshopu č. 2

V rámci podujatia boli odprezentované príklady dobrej praxe realizované alebo pripravované v členských mestách Smart Cities Klubu, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu ovzdušia a ktorými sa môžu inšpirovať aj ostatné samosprávy na Slovensku. Na podujatí vystúpil aj Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Expert Slovenského hydrometeorologického ústavu nás oboznámi so súčasným stavom kvality […]