Smart City Academy – Videozáznam z workshopu č. 2

Workshop_Newsltr-800-x-480

V rámci podujatia boli odprezentované príklady dobrej praxe realizované alebo pripravované v členských mestách Smart Cities Klubu, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu ovzdušia a ktorými sa môžu inšpirovať aj ostatné samosprávy na Slovensku. Na podujatí vystúpil aj Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Expert Slovenského hydrometeorologického ústavu nás oboznámi so súčasným stavom kvality ovzdušia v jednotlivých regiónoch Slovenska a podrobnejšie na príkladoch riešení bol prezentovaný potenciál zlepšenia kvality ovzdušia v jednotlivých oblastiach.

Švajčiarsky Startup meria znečistenie ovzdušia a hluk v Antverpách

8. decembra 2022

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

1. decembra 2022

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

1. decembra 2022

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

1. decembra 2022

Piešťany sa rozbicyklovali

30. novembra 2022

Lučenec zbiera údaje, chce zlepšiť kvalitu ovzdušia

29. novembra 2022