Deň: 25. septembra 2022

Nové Zámky sa sústredia na synergie opatrení

Nové Zámky sa sústredia na synergie opatrení

Stratégiou Nových Zámkov je sústrediť sa na niekoľko prioritných cieľov a tým sa venovať. Opatrenia na ochranu ovzdušia patria pritom medzi dôležité výzvy, ktoré si radnica vytýčila. Aj v súčasnosti prebieha viacero projektov, ktorých cieľom je pripraviť okresnú metropolu na juhu Nitrianskeho kraja na klimatické zmeny. Jedným z hlavných investičných zámerov mesta je revitalizácia parku Hliník. Po […]