Deň: 27. októbra 2023

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

Aktuálnym trendom v boji proti klimatickým zmenám je zakladanie lúčnych spoločenstiev priamo v mestskom prostredí. Brezno ide s dobou a vďaka Nórskym grantom rozšíri kvitnúce lúky do celkovo 14 lokalít. Zeleň v meste vyžaduje údržbu, nie však uniformnú, ale citlivo navrhnutú a realizovanú. Plochy so zníženou frekvenciou kosenia nie sú znakom zanedbanej údržby, ako by sa […]