Deň: 9. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

Záverečná konferenciuaprojektu Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“ sa konala 27.9.2023 v hoteli NH Bratislava Gate One a bola určená pre zástupcov členských miest Smart Cities klubu a tiež širokú verejnosť.