Deň: 24. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

Dňa 25.5.2023 dosiahol Európsky parlament a Rada politickú dohodu o návrhu iniciatívy ReFuelEU Aviation. Podľa nových pravidiel sa bude od dodávateľov palív požadovať, aby od roku 2025 v čoraz väčšej miere zmiešavali udržateľné letecké palivá s kerozínom, čím sa bude letecká doprava postupne dekarbonizovať. Očakáva sa, že toto opatrenie do roku 2050 zníži ročné letecké emisie […]