Deň: 11. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

Znečistenie ovzdušia vedie k vážnym problémom tak pre ľudské zdravie, ako aj pre životné prostredie. Zvýšená energetická a priemyselná výroba, spaľovanie fosílnych palív a biomasy, rovnako ako dramatický nárast cestnej dopravy prispievajú k znečisteniu ovzdušia, čo je hlavná environmentálna príčina predčasných úmrtí v Európe. Čisté ovzdušie je zásadné po naše zdravie a zdravie životného prostredia. […]