Deň: 27. novembra 2022

Žiaru skrížili plány ceny materiálov i filozofia ministerstva

Žiaru skrížili plány ceny materiálov i filozofia ministerstva

Mesto Žiar nad Hronom je oblasťou, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia. Najväčšie zdravotné riziko pre človeka predstavujú emisie z dopravy a priemyslu a v ostatnom období i emisie z lokálneho vykurovania. Mesto ovplyvňuje aj blízkosť rýchlostnej cesty R1. Hoci bol Žiar z dôvodu prítomnosti hlinikárne dlhodobo považovaný za mimoriadne znečistenú oblasť, v posledných rokoch sa situácia posunula k lepšiemu. „Mesto malo historicky […]