Žiar nad Hronom sa zapojí do používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

S pribúdajúcim rastom cien energií sa mesto Žiar nad Hronom rozhodlo pre progresívny krok. Zapojilo sa do trendu používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a to získavaním elektrickej energie zo slnka za pomocí fotovoltaických článkov. Tie budú nainštalované na strategické budovy mesta. Cieľom projektu bude šetrenie energií. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak by prvé fotovoltaické články mali byť nainštalované začiatkom leta 2023. Tie začnú s produkciou elektrickej energie prakticky hneď po pripojení do elektrickej siete budovy, na ktorej budú nainštalované.

Mesto Žiar nad Hronom sa dlhodobo snaží ísť príkladom aj ostatným okresným a krajským mestám. Prvé kroky v progrese znižovania uhlíkovej stopy mesto začalo realizovať ešte pred piatimi rokmi, kedy sa vedenie mesta rozhodlo vymeniť približne 1 800 kusov verejného osvetlenia zo zastaralého za nové LED osvetlenie, pričom v priemere mesto dokáže ušetriť pri súčasných cenách elektrickej energie nemalú sumu.

Mesto taktiež vymenilo v budovách, ktoré spadajú pod správu mesta, všetky žiarovky a žiarivky za úspornejšie osvetlenie. Toto však nebol posledný krok. Inštaláciou fotovoltaiky mesto pokračuje v celej myšlienke šetrenia. Samotné fotovoltaické panely zabezpečia nášmu mestu lacnejšiu energiu. Nielenže samospráva ušetrí, ale mesto ostane bezpečnejšie. Obyvatelia sa nemusia báť večer chodiť po meste, pretože nebude nutné zhasínať lampy v rámci šetrenia energií. Obrovskou výhodou celého projektu je 10-ročná záruka na panely.

Avšak, investícia do čerpania elektrickej energie takouto cestou, bola tak-trochu vynútená momentálnou situáciou. Jeho realizácia by sa totiž finančne neoplatila pri cene energií zo začiatku minulého roka. Návratnosť by bola veľmi dlhá. Z dlhodobého hľadiska je investícia do výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov nevyhnutná, vzhľadom na vývoj cien elektrickej energie za MW/h na svetovom trhu.

Pri súčasných cenách elektrickej energie je návratnosť odhadovaná na 4 a pol roka, pričom návratnosť sa môže meniť v závislosti od cien elektrickej energie. Ak bude energia drahšia, návratnosť investície bude rýchlejšia. Keďže skladovanie veľkého množstva elektrickej energie je pre mesto finančne náročné, momentálne prebiehajú rokovania o skladovaní a distribúcii prebytočnej energie do iných objektov, či inom zužitkovaní zvyšnej elektrickej energie. V letných mesiacoch bude totiž spotreba elektrickej energie na základných školách minimálna. Nevyužitá zelená energia, ktorá bude školami vytváraná, by sa mohla prostredníctvom virtuálnej batérie presunúť na chod zimného štadióna, ktorého činnosť spotrebuje najviac energie najmä v letnom období.

Realizácia projektu na šetrenie energie mesta bude pravdepodobne pred letom 2023, a to práve kvôli zimnému štadiónu a jeho spomínaným nákladom. Strecha štadiónu však nebude dostačujúca na pokrytie jeho nákladov, a preto bude fotovoltaická elektráreň v tomto prípade postavená vedľa zimného štadióna na zelenej ploche. Táto elektráreň bude najväčšia zo všetkých v tomto projekte.

Mesto ešte musí prediskutovať určité povolenia, ktoré nie sú schválené. Aj to je dôvodom nejasnosti presného dátumu výstavby. Väčšina objektov by však fotovoltaiku mala mať nainštalovanú v priebehu leta tohto roka.

Aktuálne sa ešte dokončuje rekonštrukcia plavárne, ktorá je tiež jednou z budov určených na výrobu zelenej energie zo slnka. Medzi objekty, ktoré budú modernizované, patrí aj Mestské kultúrne centrum, na ktoré mesto tiež plánuje umiestniť fotovoltaiku.

Zdroj: https://www.ziar.sk/ziar-nad-hronom-sa-zapoji-do-pouzivania-elektrickej-energie-z-obnovitelnych-zdrojov/?f=

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023