Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

Po dvoch rokoch reštrikcií kvôli pandémii covidu-19 sa očakávalo, že tohtoročné silvestrovské oslavy budú bujaré. Obyvatelia ani turisti v Prahe, Brne, Žďáru nad Sázavou, Českých Budějoviciach, Jihlave, Zlíne, si však odpaľovanie petárd a rachejtlí príliš užiť nemali. Mesta už pred dvoma rokmi zakázali pyrotechniku na svojom území používať.

Podľa magistrátu hlavného mesta Prahy, totiž táto „zábava“ v minulosti stále viac ohrozovala bezpečnosť a zdravie nielen obyvateľov, ale aj zvierat. „Vychádza to z negatívnych skúseností pri používaní pyrotechnických výrobkov v častiach Prahy,“ povedal hovorca pražského magistrátu Víta Hofmana.

Vyhlášky platia výhradne v citlivých častiach mesta, najmä v centrách. Pyrotechniku je zakázané používať v pamiatkovej rezervácii, na vodných tokoch a ostrovčekoch, a to v šírke do 50 metrov od brehu, v okruhu 250 metrov od zariadení poskytujúcich zdravotnú lôžkovú starostlivosť alebo od domovov pre seniorov a pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zatiaľ čo pred rokom riešili v Prahe 234 priestupkov spojených so zábavnou pyrotechnikou, tento rok toto číslo vystúpilo na 355. Ide teda o viac ako päťdesiatpercentný nárast priestupkov. S dodržovaním vyhlášky si teda obyvatelia hlavného mesta Prahy príliš veľkou hlavu nerobili, čo sa následne prejavilo i v hodnotách kvality ovzdušia. Do vzduchu sa totiž pri spaľovacom procese pyrotechniky dostávajú najrôznejšie znečisťujúce látky. Pre väčšinu z nich – napríklad draslík, síru, bárium alebo stroncium – neexistujú stanovené limity, a na staniciach sa štandardne nemeria. Kvalitu ovzdušia je preto možné sledovať na koncentrácii suspendovaných častíc PM10 a PM2,5. Pritom platí, že čím menšie častice sú, tým viac škodí zdraviu. Dostávajú sa totiž hlbšie do dýchacieho systému alebo až do krvného obehu.

Koncentrácie škodlivín v dôsledku odpalov pyrotechniky sú obvykle najvyšší hodinu až dve po polnoci. Záleží ale na polohe stanice od miesta, kde sa odpaľuje, a tiež na aktuálnej rýchlosti a smere vetra. Určitú dobu trvá, kým sa vlečka znečistenia dostane do miesta, kde sa meria, a koncentrácie tu nie sú také vysoké, ako by boli pri meraní priamo na mieste odpalov. Tam môžu byť prechodne extrémne vysoké, a to zvlášť v miestach, kde je hustá zástavba a nedochádza k premiešavaniu vzduchu (sídliska). Tento rok boli prekonané rekordy znečistenia ovzdušia z let 2010 a 2011 vo viacerých mestách ako Praha, Brno, Ústí nad Labem, Most, Teplice, Olomouc, Přerov, Mladá Boleslav.

V tomto období by sa podľa meteorológov teploty mali priemerne pohybovať na hodnotách 0-5 stupňov. V dôsledku globálneho otepľovaní v České republike a také v ostatných krajinách v tento deň však meteorológovia namerali doteraz najvyššiu silvestrovskú teplotu: 18,2 stupňa Celzia bolo v Dobřichoviciach pri Prahe a v pražských Komořanoch. Bol tak prekonaný doterajší rekord 16,3 stupňa Celzia z roku 1935. 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 2023, Douša 2023

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023