Barcelona snižuje znečištenie ovzdušia o viac ako 30%

Barcelona od roku 2015 znížila znečistenie ovzdušia v meste o 31 percent. Mesto pripisuje zlepšenie rozšíreniu možností udržateľnej mobility a zníženiu počtu vozidiel, ktoré produkujú viac emisií. Zlepšenia v španielskom meste sú výsledkom súboru koordinovaných akcií so spoločnými cieľmi, ktoré vedú k zmene mestského modelu.

Barcelona zhromažďuje údaje zo siete senzorov kvality ovzdušia po celom meste.

Sieť kvality ovzdušia

Opatrenia zavedené na riešenie znečistenia zahŕňajú rast siete cyklistických pruhov, rozmiestnenie superbloku, elektrifikáciu komunálnych vozidiel a aktiváciu nízkoemisnej zóny.

Údaje zozbierané monitorovacími stanicami kvality ovzdušia za posledných osem rokov ukazujú progresívny pokles emisií oxidu dusičitého (NO2). Tieto meracie body, ktoré sú súčasťou siete kvality ovzdušia v Katalánsku, spravuje Agentúra verejného zdravia v Barcelone (ASPB) a sú dostupné online na mape kvality ovzdušia v Barcelone.

Stanice sú umiestnené v strategických bodoch, ktoré predstavujú oblasti s najvyššou koncentráciou dopravy a oblasti s najmenšou intenzitou automobilovej dopravy. V oboch prípadoch sa pozorovalo zníženie znečistenia ovzdušia. Mesto tiež uviedlo, že implementácia novej ortogonálnej autobusovej siete a rozšírenie metra Marina sú kľúčom k podpore udržateľnej mobility. Rozšírenie siete cyklotrás na 240 km znamenalo 56-percentný nárast jázd a viac ako 58 000 nových jázd.

Zmeny v oblasti mestského plánovania tiež prispeli k podpore chodcov s priateľskejšími ulicami a väčším priestorom. Implementácia programu Superilla Barcelona alebo programu Chráňte školy zmenila kľúčové priestory pre život v susedstve s podstatným zlepšením zdravia a kvality ovzdušia vďaka zníženiu dopravy.

Aktivácia nízkoemisnej zóny (ZBE) viedla k zníženiu 600 000 jázd najviac znečisťujúcich vozidiel. Okrem toho k zníženiu znečisťujúcich emisií prispela aj postupná elektrifikácia mestskej flotily Guardia Urbana a vozidiel na čistenie a odvoz odpadu.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/air-quality/barcelona-reduces-air-pollution-by-more-than-30-per-cent-8500

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023